Elvi építési engedélyezési eljárás - Könyv oldal

Az építési vagy a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély iránti kérelem benyújtása előtt az építtető a településrendezési előírások teljesíthetőségével, továbbá a kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, életvédelmi, tűzvédelmi, valamint a sajátos építmény elhelyezésével, kialakításával, a műszaki, geometriai jellemzőivel, új rendeltetése megvalósíthatóságával kapcsolatos műszaki követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési engedélyt kérhet. (Éhr. 13. §)

Az elvi építési engedélynek a 10. § -ban „10. § Az építésügyi hatósági engedély rendelkező részének – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:

      a) az engedélyezett építési tevékenység feltételeit,

      b) tájékoztatást arról, hogy

         ba) az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól,

         bb) az építtetőt a tervezett építési tevékenység megkezdésével kapcsolatban milyen bejelentési kötelezettség terheli, és

         bc)

      c) az engedély hatályát, meghosszabbításának lehetőségeit és feltételeit,”

előírtakon túl tartalmaznia kell a sajátos építmény rövid leírását.

 
A jogerős és végrehajtható elvi építési engedély egy évig hatályos, amely nem hosszabbítható meg. (Éhr. 11. §)

Könyv tartalomjegyzék