A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 1. § és 49. § 4. pontja értelmében az ásványi nyersanyag kutatás bányászati tevékenységnek minősül.

 

Magyarországon bányászati tevékenységet végezni csak a Bt., a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) és más kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint szabad. E jogszabályok értelmében a bányászati tevékenység, és így az ásványi nyersanyag kutatás is engedély köteles. A Bt. hatálya alatt lévő kutatás fogalmát a Bt. 49. § 17. pont határozza meg.

 

Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására a miniszter a koncessziós szerződésben kutatási jogot adományoz. Nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására a bányafelügyelet kutatási engedélyt ad.

 

A nyílt területre vonatkozó ásványi nyersanyag vagy földtani szerkezet kutatási engedély iránti kérelmet az illetékes Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal esetében a Bányafelügyeleti Főosztályhoz (együttesen a továbbiakban: Bányászati Osztály) kell benyújtani. A kutatási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a Vhr. 6. § rögzíti.

 

A szénhidrogénekre vonatkozó kutatás engedélyezésére irányuló kérelmek további tartalmi követelményeit a Vhr. 6/B. § rögzíti.

 

A szénhidrogének kutatási engedélyezésének sajátos szabályait a Bt. 22/A. § és a Vhr.6/A. § -a tartalmazza.

 

A kutatási engedély iránti kérelem elbírálásáért a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

Az adományozott kutatási jog vagy a kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az ásványi nyersanyag-, illetve geotermikusenergia-kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás kezdeményezésére és az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján végzett kutatására és elfogadott kutatási zárójelentés alapján a bányatelek megállapításának, a geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére. ( Bt. 22. § (2) bekezdés).

 

A kutatási területet blokkokban állapítják meg. Egy kutatási területen belül minden blokk legalább egy határoló oldallal kell érintkezzen a szomszédos blokkal. Egy kutatási blokk területe legfeljebb

    a) szénhidrogének esetében 400 km2 ;

    b) szenek és bauxitfélék esetében 50 km2 ;

    c) érctartalmú ásványi nyersanyagok esetében 30 km2 ;

    d) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 8 km2 lehet.

Azonos ásványi nyersanyagra - a szénhidrogének kivételével - egy bányavállalkozó egyidejűleg legfeljebb nyolc kutatási blokkon rendelkezhet kutatási joggal vagy kutatási engedéllyel.

Blokkok meghatározása nélkül engedélyezhető a kutatás szeizmikus kutatási vonalra vagy légifelvételezéssel tervezett kutatásra ( Vhr. 7. § (2) bekezdés).

 

A kutatást legfeljebb 4 év időtartamra lehet engedélyezni. A kutatási időszak legfeljebb egy alkalommal, geotermikus energia és nem hagyományos eredetű szénhidrogén esetében két alkalommal, az eredeti kutatási időszak felével meghosszabbítható ( Bt. 14. § ).

 

A kutatás során végzett szilárd ásványi nyersanyag kitermelést, annak várható mennyiségi és minőségi adatait a bányavállalkozó a kitermelés megkezdése előtt legalább 8 nappal, a szénhidrogén kitermelését jellemző mennyiségi és minőségi adatokat a kitermelés megkezdését követő 8 napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyelethez. A kitermelést a bányafelügyelet ásványvagyon-védelmi okokból, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezet- vagy természetvédelmi okokból, a vízügyi hatóság vízgazdálkodási, a vízvédelmi hatóság vízvédelmi okból korlátozhatja. ( Vhr. 7. § (4) bekezdés).

 

A kutatási jog megszűnik, ha a kutatási jogot adományozó határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a jogosított nem nyújt be a Bányászati Osztályra kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet, vagy ha a bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi terv iránti kérelmet véglegessé vált határozatában elutasította ( Bt. 22. § (8) bekezdés).

Könyv tartalomjegyzék