Telephelyek

Az MBFSZ Columbus utcai, központi épületében működnek a korábbi Magyar Földtani és Bányászati Hivatal, illetve az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet...
Jelenleg az MBFSZ kutatási divíziójának legtöbb szervezeti egysége ebben az épületben működik.
Gyűjteményi anyagunk Rákóczibányán: több százezer kőzet és ősmaradvány
Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium
A Budapest-Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium tevékenységének célja a különböző geodinamikai folyamatok monitorozása, a földi árapály-változások, tektonikai és környezeti deformációk...
A Homonna utcai telephelyen működik a Szolgálat Radiometriai-, a Metrológiai- és a Paleomágneses laboratóriuma.