Ügyintézés - Könyv oldal

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján:

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (Szolgálat) a hatósági eljárásai során jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el

A Szolgálat a hatásköre gyakorlása során

   a) a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,

   b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül,

   c) a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben

jár el.

 A Szolgálat hatáskörében a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, a kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja.

A Szolgálat hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, valamint a törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és eljárását.

A Szolgálat hatósági feladatkörében a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

A Szolgálat hatósági feladatkörében biztosítja

   a) az ügyfél, továbbá

   b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője)

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Könyv tartalomjegyzék