Engedélyezési eljárások - Könyv oldal

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 5. § (1) bekezdése határozza meg a bányafelügyelt engedélye alapján végezhető tevékenységeket. A Bt. és a végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) , valamint a későbbiekben hivatkozott jogszabályok szerint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik többek között a földtani kutatási, a bányászati, a geotermikus energia vízkivétellel nem járó kinyerési és hasznosítási, a bányászati hulladékkezelési, a gázforgalmazási, a nyomástartó berendezések telepítési, polgári robbantási tevékenységek, valamint e tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények építésügyi engedélyezése. 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet-ben előírtak kivételével - első fokon a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, továbbá az illetékes Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya, másodfokon az MBFSZ jár el.

 

Az engedélyezési eljárásokat a bányafelügyelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) előírása szerint végzi. A Vhr. hatálya alá tartozó eljárásokban a Bt. 43/C. §-ában előírtak kivételével az ügyintézési határidő 25 nap, amelybe nem számítanak bele  az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

 

Az eljárásokért a kérelem benyújtásával egyidejűleg a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 2. §-a szerint, a Bt. 43. § (9), (9a), (9b), (9c) bekezdések figyelembevételével.

 

Az engedély-, illetve jóváhagyási kérelmet a bányafelügyeletnek el kell utasítania, ha a kérelmezőnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a kérelmező a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. [Bt. 5. § (4a)]

Könyv tartalomjegyzék