Kutatási projektek

A projekt célja a hazai karbonátos kőzetek jellemző mikrofácieseit tartalmazó adatbázis létrehozása és folyamatos fejlesztése, már elkészült archív, és a...
A földtani térképezés 1830 óta (Charles Lyell, Anglia) a geológiai kutatásokat és földtani összefüggéseket megalapozó, integráló szemléletű komplex kutatási módszer...
A projekt fő célja a középső-miocén szarmata képződményekre vonatkozó adatok összegyűjtése, revíziója, terepi dokumentáció, és mindezek adatbázisba foglalása, valamint a...
A kutatás a lumineszcens kormeghatározáshoz kapcsolódva magmás, metamorf és üledékes kőzetekből szeparált kvarc optikai lumineszcens (OSL) tulajdonságainak vizsgálatára, és a...
A projekt célja az ország környezetgeokémiai állapotának felmérése a meglévő geokémiai felvételi munkák eredményeinek célirányos ellenőrzése és értékelése, valamint új...
Az interdiszciplináris településgeológia elsősorban korunk településeinek környezetföldtani, mérnökgeológiai és településfejlesztési, - rendezési kihívásaira, problémáira keresi a választ, valamint arra, hogy...
Az űrkutatás téma keretében mindenekelőtt a Nap-Föld fizikai kölcsönhatásokat, a földmágneses tér időbeni változásai és a Föld körüli térség állapotváltozásai...
A Magmintaraktár Portál költöztetése Tisztelt felhasználók! A Magmintaraktár Portál MBFSZ honlapra történő költöztetése folyamatban van. Addig is, amíg az új...
""
2018 márc. 14.
A földmágneses tér területi és időbeli változásának megfigyelésére világszerte felszíni mágneses hálózatokat tartanak fenn. Magyarországon a földmágneses hálózat fenntartása az...
2018 márc. 13.
Ma már köztudott, hogy a földtörténet folyamán a litoszféra lemezek jelentősen elmozdultak egymástól.
2018 febr. 26.
A projekt a nemfémes ásványi nyersanyagok potenciáljának felmérésével foglalkozik.
2018 febr. 13.
A projekt célja medenceanalitikai elemzések és a perspektivikus szénvagyonokra vonatkozó vizsgálatok, elsősorban a hazai szénkutatási programok adattári dokumentációs anyagainak újrafeldolgozásával.