Bányászati jog átruházásához hozzájárulás - Könyv oldal

A bányászati jog kérelemre átruházható. A hatósági engedély alapján megszerzett jog átruházásához a bányafelügyelet, a koncessziós tevékenység másra történő átruházásához a miniszter hozzájárulása szükséges. [Bt. 6.§; Bt. 18.§]

A bányászati jog átruházásához a hozzájárulások abban az esetben adhatók meg, ha az átvevő átvállalja az átadót terhelő valamennyi kötelezettséget, továbbá megfelel a tevékenység gyakorlására meghatározott feltételeknek.

Az átruházásra irányuló kérelmet az illetékes Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal esetében a Bányafelügyeleti Főosztályhoz (együttesen a továbbiakban: Bányászati Osztály) kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a Vhr. 3. § (2)-(3) bekezdésében előírt dokumentumokat.

Szénhidrogének esetében történő bányászati jog átruházására irányuló eljárásban az általános követelményeken túl a bányafelügyeletnek vizsgálnia kell a Bt. 22/A. § (10) bekezdésében foglaltakat is.

Amennyiben a bányászati jog valamilyen oknál fogva megszűnik, a bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli.

A Bt. 12. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével a bányateleken fennálló bányászati jog új jogosultját - pályáztatást követően - a bányafelügyelet jelöli ki (Bt. 26/A. § (6) bekezdés).

Könyv tartalomjegyzék