Engedélyezési feladat- és hatáskör - Könyv oldal

Sor-szám

Feladat-, illetve hatáskör meghatározása

Hatáskört telepítő jogszabályhely

Elsőfokú hatáskör

 

1.

Engedélyezi az ásványi nyersanyagkutatást a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében.

Bt. 5. § (1) bekezdés a) pont; Bt. 22. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

2.

Engedélyezi a bányatelek megállapítását követően az ásványvagyon feltárását és kitermelését, valamint a kitermelés szüneteltetését műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében.

Bt. 5. § (1) bekezdés b) pont; 23. § (2) bekezdés; 27. § (4) bekezdés

Kormányhivatal

 

3.

Engedélyezi a bányatelek megállapítását követően a kitermelés szüneteltetését műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében

Bt. 5. § (1) bekezdés b) pont; 23. § (2) bekezdés; 27. § (4) bekezdés; 30. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

4.

Engedélyezi a meddőhányó hasznosítását a műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében.

Bt. 5. § (1) bekezdés c) pont; 23. § (2) bekezdés; 27. § (4) bekezdés

Kormányhivatal

 

5.

Engedélyezi a földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatását, kiképzését és tárolásra történő hasznosítását, ha ez a környezetet nem veszélyezteti.

Bt. 5. § (1) bekezdés d) pont

Kormányhivatal

 

6.

Engedélyezi a Bt. 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítését, használatbavételét és elbontását, illetve felhagyását.

Bt. 5. § (1) bekezdés e) pont

Kormányhivatal

 
 

7.

Engedélyezi a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazását.

Bt. 5. § (1) bekezdés f) pont;

161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 6. §

MBFSZ

 

8.

Engedélyezi a cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékeinek létesítését, használatbavételét és elbontását, valamint felhagyását.

Bt. 5. § (1) bekezdés f) pont; Bt. 31. § (1) bekezdés a) pont; 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet. 3. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 
 

9.

Engedélyezi a geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását, valamint az ehhez szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítését és használatbavételét, ha a tevékenység nem vízjogi engedély köteles.

Bt. 5. § (1) bekezdés g) pont

Kormányhivatal

 
 

10.

Engedélyezi a bányászati hulladék kezelését, és ennek keretében bányászati hulladékgazdálkodási tervet fogad el, illetve szükség szerint engedélyezi a bányászati hulladékkezelő létesítmény működését, valamint bezárását.

Bt. 5. § (1) bekezdés h) pont; 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 11. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

11.

Engedélyezi a polgári robbantási tevékenységet.

Bt. 5.§ (1) bekezdés i) pont; 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4.§ (10) bekezdéd

Kormányhivatal

 

12.

Engedélyezi a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását.

Bt. 5. § (1) bekezdés i) pont

Kormányhivatal

 

13.

Engedélyezi a hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések és rendszerek engedélyköteles létesítését, javítását, átalakítását, használatbavételét.

Bt. 5. § (1) bekezdés j) pont; Bt. 31. § (1) bekezdés b) pont;

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

14.

Engedélyezi a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység folytatását.

Bt. 5. § (1) bekezdés j) pont; Bt. 44. § (4) bekezdés

MBFSZ

 

15.

Engedélyezi a földtani kutatást.

Bt. 5. § (1) bekezdés k) pont; 22/D. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

16.

Engedélyezi a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítését, üzemeltetését, megszüntetését a komplex műveleti terv jóváhagyása keretében.

Bt. 5. § (1) bekezdés l) pont; Bt. 47/B. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

17.

Engedélyezi kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztését.

Bt. 5. § (2) bekezdés

Kormányhivatal

 

18.

Hozzájárul a hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához.

Bt. 6. § (2) bekezdés

Kormányhivatal

 

19.

Engedélyezi a föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogénnek a föld alatti gáztárolásra megállapított bányatelek jogosultja tulajdonába adását.

Bt. 20. § (14) bekezdés

Kormányhivatal

 

20.

Kutatási engedélyt ad nyílt területen.

Bt. 22. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

21.

Engedélyezi a kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztését.

Bt. 22. § (7) bekezdés

Kormányhivatal

 

22.

A kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése keretében jóváhagyja a részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó, a kutatási jogadomány jogosítottja és a már bányászati joggal rendelkező bányavállalkozó között létrejött a tevékenységük összehangolását célzó megállapodást vagy az attól való elállást, a megállapodás felbontását, megszüntetését, felmondását vagy módosítását.

Bt. 22. § (10) bekezdés

Kormányhivatal

 

23.

Jóváhagyja a kutatási zárójelentést.

Bt. 22. § (13) bekezdés;

Bt. Vhr. 8. § (4) bekezdés

Kormányhivatal

 

24.

Engedélyezi a kutatási terület egészének vagy részének bányavállalkozó általi visszaadását.

Bt. 22. § (14) bekezdés

Kormányhivatal

 

25.

Engedélyezi a visszavonható garanciaszerződés visszavonását.

Bt. 22/A. § (9) bekezdés

Kormányhivatal

 

26.

Kijelöli a geotermikus védőidomot.

Bt. 22/B. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

27.

Engedélyezi a szénhidrogén mezők ismételt kutatását az ismételt kutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásával.

Bt. 22/C. §

Kormányhivatal

 

28.

Jóváhagyja az összefoglaló földtani jelentést.

Bt. 22/D. § (5) bekezdés

Kormányhivatal

 

29.

Jóváhagyja a szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és –célvezeték, valamint –tároló létesítmény, egyéb gáz-és gáztermékvezeték tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszert.

Bt. 24. § (3) bekezdés;

Bt. Vhr. 10/A. § (2) bekezdés;

19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 126. § (3) bekezdés

MBFSZ

 

30.

Megállapítja a bányatelket.

Bt. 26. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

31.

Megállapítja a szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozóan a bányatelket.

Bt. 26. § (3) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 3. § (5) bekezdés 25. pont

MBFSZ

 

32.

Engedélyezi az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását.

Bt. 26/A. § (4) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 3. § (5) bekezdés 10. pont

MBFSZ

 

33.

Kijelöli pályáztatást követően a bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottját.

Bt. 26/A. § (6) bekezdés

MBFSZ

 

34.

Engedélyezi az MBFSZ által pályáztatás keretében kijelölt új jogosított kérelmére az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását olyan bányatelken, amelyen a kijelölést megelőzően nem folytattak kitermelési tevékenységet.

Bt. 26/A. § (6a) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 10. pont

MBFSZ

 

34.

Engedélyezi a bányatelek módosítását (bővítését, csökkentését, egyesítését, vagy megosztását).

Bt. 26/B. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

36.

 Engedélyezi a bányaüzemi felelős műszaki üzemi vezető és helyettese tevékenységét.

Bt. 28. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

37.

Engedélyezi a szénhidrogén-lelőhely kutatási fázisú próbatermeltetésének, feltárásának vagy kitermelésének több bányavállalkozó által történő együttes kitermelését az általuk kidolgozott együttes művelési tervnek a műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében.

Bt. 29. §

Kormányhivatal

 

38.

Engedélyezi az egymást fedő, vagy egymással közvetlenül, illetve védőpillérek által érintkező szilárd ásványi nyersanyaglelőhely több bányavállalkozó által történő együttes kitermelését a kitermelési tevékenység összehangolására irányuló megállapodásuknak a feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében.

Bt. 29/A. §

Kormányhivatal

 

39.

Engedélyezi a Bt. 1. § (1) bekezdés a)-m) pontjában meghatározott tevékenységek gyakorlásához szükséges építmények, létesítmények és berendezések építését, használatbavételét, javítását, átalakításához, bontását és felhagyását.

Bt. 31. § (1) bekezdés a) pont; 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

Kormányhivatal

 
 

40.

Engedélyezi a védőpillér lefejtését vagy meggyengítését.

Bt. 32. § (2) bekezdés

Kormányhivatal

 

41.

Engedélyezi a bányabezárást, illetve mezőfelhagyást és tájrendezést az erre készített műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében.

Bt. 36. § (2) bekezdés;

Vhr. 26. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

42.

Engedélyezi a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezését a tájrendezési terv jóváhagyása keretében.

Bt. 36. § (5) bekezdés

Kormányhivatal

 

43.

Jóváhagyja a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás és kút vonatkozásában annak megállapítását, hogy az bányászati célra már nem alkalmas.

Bt. 36. § (6) bekezdés

Kormányhivatal

 

44.

Engedélyezi a gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jogot és a vezetékjogot, továbbá - megállapodás hiányában - a használati jogot.

Bt. 38/A. § (5) bekezdés;

Bt. 38/B-38/D. §

Kormányhivatal

 

45.

Engedélyezi a föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki tervet.

Bt. 42. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

46.

Engedélyezi a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatást.

Bt. 42/C. § (1) bekezdés

MBFSZ

 

47.

Engedélyezi a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély átruházását.

Bt. 42/D. § (3) bekezdés;

MBFSZ

 

48.

Engedélyezi a szén-dioxid geológiai tárolását.

Bt. 42/E. §;

MBFSZ

 

49.

Kijelöli pályáztatást követően a szén-dioxid tárolási engedély új engedélyesét.

Bt. 42/R. § (1) bekezdést

MBFSZ

 

50.

Engedélyezi a szén-dioxid geológiai tárolására kialakított tárolóhely bezárását.

Bt. 42/S. § (1) bekezdés

MBFSZ

 

51.

Engedélyezi a földtani szakértői tevékenységet.

Bt. 44/A. § (2) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 17. pont

MBFSZ

 

52.

Engedélyezi a hites bányamérői tevékenységet.

Bt. 44/B. § (1) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 17. pont

MBFSZ

 

53.

Utólagosan vezetékjogot engedélyez 2004. január 1-e előtt idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett földgázelosztó-vezetékek tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítása nem történt meg vagy a használatbavételi engedély nem lelhető fel.

Bt. 50/C. § (2) bekezdés

Kormányhivatal

 

54.

Utólagosan vezetékjogot engedélyez a 2004. január 1-e előtt idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett olyan gázelosztó-vezetékek tekintetében, amelyek korábban egybefüggő telephelyen belül csatlakozó-, illetve fogyasztói vezetékként működtek, és azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítása nem történt meg, vagy a szolgalmi jogra vonatkozó engedély nem lelhető fel, vagy az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése nem történt meg.

Bt. 50/C. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

55.

Utólagosan használati jogot engedélyez a 2004. január 1-e előtt idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett elosztóvezetékekhez tartozó gázfogadó és nyomásszabályozó állomások tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítása nem történt meg vagy a használatbavételi engedély nem lelhető fel.

Bt. 50/C. § (6) bekezdés

Kormányhivatal

 

56.

Engedélyezi a célkitermelőhely létesítését, üzemeltetését és megszüntetését a komplex műveleti terv jóváhagyása keretében.

2003. évi CXXVIII. törvény. 17/B. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

57.

Engedélyezi a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének 1. osztályába tartozó robbanóanyagok és tárgyak, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, valamint a Melléklet 4.1. osztályába tartozó önreakítv anyagok, a Melléklet 5.2. osztályába tartozó szerves peroxidok besorolását.

161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 4. pont

MBFSZ

 

58.

 Engedélyezi a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” Mellékletének 1. osztályába tartozó robbanóanyagok és tárgyak, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, valamint a Melléklet 4.1. osztályába tartozó önreakítv anyagok, a Melléklet 5.2. osztályába tartozó szerves peroxidok besorolását.

161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 4. pont

MBFSZ

 

59.

Engedélyezi a művelési eljárás növelt hatékonyságúvá minősítését.

Bt. Vhr. 4. § (10) bekezdés

MBFSZ

 

60.

Engedélyezi a kutatási műszaki üzemi terv módosítását.

Bt. Vhr. 6/E. § (5) bekezdés

Kormányhivatal

 

61.

Engedélyezi a kutatási időszak meghosszabbítását a kutatási műszaki üzemi terv módosításával.

Bt. Vhr. 6/E. § (6) bekezdés

Kormányhivatal

 

62.

Engedélyezi a szénhidrogén szállítóvezetékhez és a szén-dioxid szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítményeit (telekhatáron belüli, illetve a távközlési hálózat hozzáférési pontjain lévő létesítmények esetében).

Bt. Vhr. 10. § (4) bekezdés

Kormányhivatal

 

63.

Engedélyezi az érvényes műszaki üzemi terv módosítását.

Bt. Vhr.15. §

Kormányhivatal

 

64.

Engedélyezi az engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatát.

Bt. Vhr. 18. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

65.

Jóváhagyja a bánya minősítését.

Bt. Vhr. 21. § (3) bekezdés

Kormányhivatal

 

66.

Jóváhagyja a bányabezárás és a tájrendezés végrehajtását és a bányászati tevékenység befejezését.

Bt. Vhr. 22. § (4) bekezdés

Kormányhivatal

 

67.

Engedélyezi a más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyását a felhagyásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásával.

Bt. Vhr. 26. § (8) bekezdés

Kormányhivatal

 

68.

Engedélyezi a bányabiztonsági szabályzatok elő-írásai alóli általános eltérést, felmentést.

Bt. Vhr. 30. § (1) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 9. pont

MBFSZ

 
 

69.

Engedélyezi a bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól egyedi eltérést, felmentést.

Bt. Vhr. 30. § (1) bekezdés

Kormányhivatal

 

70.

Engedélyezi gázforgalmazói engedélyesnek a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó  berendezések létesítésének (felállításának) tervezésére, létesítésére, próba-üzemére, használatbavételére, üzemeltetésére és elbontására kidolgozott minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert.

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (2)-(2a) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 5. pont

MBFSZ

 

71.

A célvezetékre vonatkozó építésügyi engedélyezési eljárása keretében dönt a célvezeték műszaki üzemeltetési jogáról.

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. 99. § (9) bekezdés

Kormányhivatal

 

72.

Engedélyezi a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges felkészítő tanfolyam, valamint továbbképzés képzési programját.

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 6. § (5) bekezdés; 161/2017. (VI.28.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 24. pont

MBFSZ

 

73.

Jóváhagyja a robbantás-vezetői, robbantómesteri képzés, továbbképzés rendjét.

13/2010. (III. 4.) KEHM. rendelet Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról 1. melléklet 1. pont

Kormányhivatal

 

74

Robbantásvezető vagy a robbantómester engedélyét két éves időtartamra felfüggesztései

13/2010. (III. 4.) KEHM. rendelet Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról 5. § (5) bekezdés

Kormányhivatal

 

75

Robbantásvezetői vagy robbantómesteri engedély bevonása

13/2010. (III. 4.) KEHM. rendelet Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról 5. § (7) bekezdés

Kormányhivatal

 

 

Könyv tartalomjegyzék