Robbantástechnika - Könyv oldal

Robbanóanyagokkal kapcsolatos tevékenységek

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 49. § 35. pontja szerint: „Polgári robbantási tevékenység: a polgári felhasználású robbanóanyag gyártása, megszerzése, tárolása, felhasználása, megsemmisítése.”

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdés értelmezésében a robbanóanyag szállítását és belföldi átadását a rendőrség engedélyezi.

A Bt. 5.§ (1) bekezdés j) pontja rendelkezik arról, hogy a Bányafelügyelet engedélyezi a polgári robbantási tevékenységet és a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról (a továbbiakban: MBFSZ) szóló 161/2017 (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 7 (1) bekezdés Bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként a Kormány az MBFSZ-t, továbbá a Baranya, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Pest és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jelöli ki.

 A Rendelet. 4.§ (2) bekezdés 18. c) pontja értelmében az MBFSZ elsőfokú hatáskörébe tartozik a bányászatról szóló törvény szerinti robbantómesterekre és a robbantásvezetőkre vonatkozó nyilvántartások vezetése.

 

Tüzijáték testek besorolása

A Rendelet. 4.§ (2) bekezdés 4. pontja értelmében  az MBFSZ elsőfokú hatáskörébe tartozik Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” Mellékletének, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének (a továbbiakban: Fuvarozási melléklet) 1. osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal, valamint a Fuvarozási melléklet 4.1 osztályába tartozó önreaktív anyagok, a Fuvarozási melléklet 5.2 osztályába tartozó szerves peroxidok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatok.

Könyv tartalomjegyzék