Geofizika

Sokelektródás fajlagos ellenállás és gerjesztett polarizációs mérések

Vízkutatási, környezetvédelmi, geotechnikai felhasználásra, építőanyag-kutatásra sokelektródás méréseket ajánlunk a felszín alatti 0-50 méteres mélységtartomány anyagi összetételének és szerkezetének megismerésére.
Magnetotellurikus szelvény

Magnetotellurikus mérések

Mélyföldtani, geotermikus és szénhidrogén-kutatási célra használható módszer, amelynek eredménye a fajlagos ellenállás-eloszlás pár száz méteres mélységtől több tíz kilométerig.
Adatcsomagok

Adatcsomagok összeállítása

A Szolgálat a legteljesebb országos földtani, geofizikai, bányászati adatbázisok felhasználásával komplex földtani adatkészleteket állít össze ipari és tudományos kutatások támogatására...

Szeizmikus kutatási szolgáltatás

Szeizmikus kutatási szolgáltatásunk magában foglalja a 2D és 3D szeizmikus kutatások tervezését, engedélyeztetését, a szeizmikus mérések kivitelezését, valamint az adatfeldolgozást...

Vertikális szeizmikus szelvényezés (VSP)

A VSP mérés adatokat szolgáltat a felszíni szeizmikus szelvény alapján értelmezett földtani modell pontosításához.
Szeizmikus cross-hole mérés

Szeizmikus fúrólyukbeli mérések

A mérések célja a felszín közeli (0-150 m) rétegek sebességének és kőzetmechanikai tulajdonságainak meghatározása.
Mikroszeizmikus vizsgálatok

Mikroszeizmikus vizsgálatok

A Szolgálatnál rendelkezésre álló nagyszámú 3, illetve 6 csatornás adatgyűjtővel és rövid periódusidejű (1, 2 és 4,5 Hz) érzékelővel vállalunk...
Szeizmikus vibrátorok bérbeadása

Szeizmikus vibrátorok bérbeadása

Geofizikai mérésekhez bérelhetők szeizmikus vibrátorok szakképzett személyzettel vagy személyzet nélkül. Igény esetén a szervizhátteret is biztosítani tudjuk.
Elektromágneses térképezés

Elektromágneses térképezés

A felszín közeli 0–5 méteres összlet elektromos ellenállásának szelvénymenti, területi meghatározása.
Gravitációs és mágneses adatfeldolgozás

Potenciáltér-feldolgozás / Gravitációs és mágneses adatfeldolgozás

Gravitációs és mágneses adatok feldolgozása, paramétertérképek szerkesztése, speciális feldolgozások, sekély és mélybeli hatások szétválasztása (amplitúdó, hullámhossz) és frekvencia (változékonyság) alapján,...
Földmágneses anomália térkép

Földmágneses felmérés

A földmágneses felmérés gyors és hatékony módszer földtani szerkezetek modellezésére és felszínközeli, emberi eredetű tárgyak roncsolásmentes felkutatására. A deklináció mérésével...
Bouguer anomaly map

Gravitációs és mikrogravitációs mérések

A gravitációs és a nagy pontosságú mikrogravitációs mérések a felszínalatti kőzetek, képződmények sűrűségéről, tömegeloszlásáról adnak információt. A különböző kőzettípusok sűrűsége...