Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárás - Könyv oldal

Éhr. 28. § (1) A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárásban

     a) a bányafelügyelet engedélyéhez kötött építési tevékenység esetében az építési engedélyezési eljárásra vagy

     b) bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében a bejelentésre

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A rendeltetés megváltoztatásának engedélyezésére irányuló kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt 1 példányban, ha a rendeltetés megváltoztatása következtében a sajátos építmény vagy az abban végzendő tevékenység környezetvédelmi engedélyhez kötött.

(3) A bányafelügyelet az engedélyt megadja, ha

     a) a módosított rendeltetésű sajátos építmény megfelel a biztonsági követelményeknek, és

     b) a rendeltetés módosításával létrejövő sajátos építmény az érintett területen engedélyezhető.

(4) A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélynek a 10. §-ban foglaltakon túl tartalmaznia kell

     a) a létesítménnyel rendelkezni jogosultak nevét, címét, és

     b) a rendeltetés megváltoztatásával érintett sajátos építmény vagy földrészlet azonosításra alkalmas adatait, a sajátos építmény eredeti és új rendeltetésének megjelölését.

Könyv tartalomjegyzék