Földtan

Fúrásdokumentáció

A komplex földtani-tektonikai fúrásdokumentáció a drága magfúrási kutatási tevékenység ellenére is értékes alapadat-tömeget eredményez. Ehhez korszerű dokumentációs eszközök és a...

Földtani-őslénytani, őskörnyezeti vizsgálatok

Feltárások és fúrások rétegsorainak dokumentálása; komplex mikrofácies-, üledékföldtani-, és szerkezetföldtani vizsgálatok; szekvencia-sztratigráfiai elemzés, medencefejlődési modellek felállítása, rétegtani korreláció.

Földtani térképezés

A földtani térképezés különböző méretarányokban, rendszeres térképszelvények, földtani tájegységek vagy országos nagyberuházások környezetében végezzük. Emellett expedíciós földtani térképezést is vállalunk.

3D földtani modellek készítése

3D földtani modelleket fejlesztünk különböző projektek földtani megalapozására, egyéb modellek bemeneti tulajdonságainak definiálására.

Sekélyfúrási szolgáltatás

Sekélyfúrások mélyítésével, az ezen alapuló talaj-, talajvíz minták vételével, laboratóriumi elemzésével földterületek, ingatlanok környezeti állapota mérhető fel, támogatva a tervezett...