Bányászati létesítmények más célú hasznosítása - Book page

A kitermelés befejezésekor a bányabezárásra, a szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv elbírálása során vizsgálni kell a megszűnt bánya föld alatti térségeinek és egyéb közcélra hasznosítható létesítményeinek, illetve a felhagyott szénhidrogéntelepnek más célú hasznosítási lehetőségét is. Ennek során figyelemmel kell lenni a meddőhányó(k) hasznosítására és megszüntetésére. (Bt. 42. § (1) bekezdés)

 A megszűnt föld alatti bánya nyitvamaradó térségének más célú hasznosítása a hatóság által – a külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően – akkor engedélyezhető, ha

  a) a bányavállalkozó a más célú hasznosítással érintett bányatérséggel kapcsolatban végrehajtotta a bányabezárás műszaki üzemi tervében előírt kötelezettségeit;

  b) a bányavállalkozó a bányászati tevékenységgel okozott bányakárt megtérítette, és a környezeti, természeti kárt helyreállította, kivéve, ha ezeket a hasznosító átvállalta;

  c) a hasznosító biztosítékot ad a nyitvamaradó bányatérséggel összefüggésben bekövetkező bányakárok megtérítésének fedezetére.

A hasznosításra műszaki tervet kell készíteni, amelyet a bányafelügyelet engedélyez, és annak végrehajtását ellenőrzi. A bánya bezárásra, mező felhagyásra, illetve a föld alatti térség hasznosítására vonatkozó terv tartalmi követelményeit és az engedélyezés rendjét a Bt. 42. § és a Vhr. 26. § rögzíti.

Az eljárás általános szabályai az 'Engedélyezési eljárások' címszó alatt olvasható.

Book table of content contents