Műszaki-biztonsági - Book page

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) , valamint a Bt. végrehajtására kiadott  203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Bt. Vhr.)  határozza meg a bányafelügyelet műszaki-biztonsági hatáskörét, továbbá szabályozza e hatáskörbe tartozó ellenőrző feladatait, eljárási szabályait, jogosultságait, kötelezettségeit és szankcionálási lehetőségeit. A bányafelügyelet - műszaki-biztonsági jogkörében - ellenőrzi többek között

  • a műszaki üzemi terv (MÜT) engedélyezési eljárása [Bt. Vhr. 13. § (3)] során az előző MÜT teljesítésére vonatkozóan a bányaüzem műszaki-biztonsági helyzetéről szóló jelentést,
  • a MÜT-ben előírt, valamint a bányászati tevékenységet végző bányavállalkozók műszaki-biztonsági intézkedéseinek betartását,
  • a Bt. hatálya alá tartozó bányászati és gázipari gépek, berendezések, rendszerek műszaki-biztonsági követelményeinek betartását,
  • a polgári robbantási tevékenységre vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartását.

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését. 

Book table of content contents