Hatósági igazolás, nyilvántartás - Könyv oldal

Sor-
szám

Feladat, illetve hatáskör meghatározása

Hatáskört telepítő jogszabályhely

Elsőfokú hatáskör

1.

Nyilvántartást vezet a geotermikusenergia-hasznosító létesítményekről, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségéről, valamint a megállapított geotermikus védőidomokról.

Bt. 22/B. § (5) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 12, 13. pont

MBFSZ

2.

Vezeti az Állami Ásványi Nyersanyag és geotermikus Energiavagyon Nyilvántartását és ebből igazolást ad ki.

Bt. 25. § (5) bekezdés;
Statútum rendelet 3. § (5) bekezdés 12 pont

MBFSZ

3.

Közhiteles nyilvántartást vezet a kutatási területről és a bányatelekről.

Bt. 26/B. § (3a)-(3b) bekezdés;

Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 18. pont

MBFSZ

4.

Közhiteles nyilvántartást vezet a bányaüzemi felelős műszaki vezetőkről és helyettesekről.

Bt. 28. § (4)-(4a) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 17.a. pont

MBFSZ

5.

Nyilvántartást vezet a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokról.

Bt. 36. § (8) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 18.b. pont

MBFSZ

6.

Nyilvántartást vezet a kiadott szén-dioxid tárolási engedélyekről, valamint a bezárt tárolóhelyekről, és az azokat övező tárolókomplexumokról.

Bt. 42/E. § (8) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 7.b. pont

MBFSZ

7.

Közhiteles nyilvántartást vezet a robbantómesterekről és a robbantásvezetőkről.

Bt. 44. § (2) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 18.c. pont

MBFSZ

8.

Nyilvántartást vezet a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenységekre engedéllyel rendelkezőkről.

Bt. 44. § (4) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 17.b. pont

MBFSZ

9.

Nyilvántartást vezet a földtani szakértőkről

Bt. 44/A. § (3) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 17.d. pont

MBFSZ

10.

Nyilvántartást vezet a hites bányamérőkről.

Bt.44/B. § (3) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 17.c. pont

MBFSZ

11.

Nyilvántartást vezet a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények megépítéséhez szükséges ásványi nyersanyag kitermelésére létesített ásványinyersanyag-kinyerő helyekről.

Bt. 47/C. § (1) bekezdés

Illetékes Kormányhivatal

12.

Nyilvántartást vezet munkavédelmi hatósági hatáskörében a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolás céljából.

Mvt. 83/B. § (1)-(2) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 16. pont

MBFSZ

13.

Nyilvántartást vezet munkaügyi hatósági hatáskörében a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségével kapcsolatos adatoknak más szervek eljárásában történő felhasználása céljából azoknak a foglalkoztatóknak az adatairól, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során a hatóság jogerős és végrehajtható határozata, illetőleg - a határozat bírósági felülvizsgálata esetén - jogerős bírósági határozat jogsértést állapított meg.

Met. 8/C. § (1) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 16. pont

MBFSZ

14.

Nyilvántartás vezetése a célkitermelőhelyekről.

GyKF. 17/C. § (2) bekezdés

Illetékes Kormányhivatal

15.

Hatósági igazolás kiadása a hazai földgázt termelő mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállásáról.

GET. 141/B. § (12) bekezdés; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 14. pont

MBFSZ

16.

Nyilvántartást vezet a bejelentéshez kötött határon átnyúló szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatókról.

2009. évi LXXVI. törvény 27. §

Illetékes Kormányhivatal

17.

Nyilvántartást vezet a bányajáradék fizetésére kötelezettekről és a bányajáradék fizetésről.

Bt. Vhr. 4. § (4) bekezdés

MBFSZ

18.

Nyilvántartást vezet a pénzügyi biztosítékként nyújtott garanciaszerződésekről és garanciavállaló nyilatkozatokról.

Bt. Vhr. 25/A. § (5) bekezdés

Illetékes Kormányhivatal

19.

Nyilvántartást vezet a nyomástartó berendezésekről, az általa kiadott engedélyekről és az időszakos vizsgálatokról.

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés

Illetékes Kormányhivatal

20.

Nyilvántartást vezet a szén-dioxid tárolóhelyekkel kapcsolatosan teljesítendő pénzügyi hozzájárulás időarányos teljesítéséről.

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés

MBFSZ

21.

Nyilvántartást vezet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazására engedéllyel rendelkezőkről.

PBR. 5. § (2) bekezdés

MBFSZ

22.

Nyilvántartást vezet felügyeleti díjról.

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 7.§; Statútum rendelet 4. § (2) bekezdés 3. pont

MBFSZ

23.

Nyilvántartást vezet az igazgatási szolgáltatási díjakról.

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 7.§

MBFSZ

24.

Hatósági igazolás kiadása a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről.

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés

Illetékes Kormányhivatal

25.

Nyilvántartást vezet a jelentős környezeti hatással bíró, illetve közép-, vagy rövidtávon az emberi egészségre vagy a környezetre potenciális veszélyt jelentő, bezárt bányászati hulladékkezelő létesítményekről

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 15. §

Illetékes Kormányhivatal

 

Könyv tartalomjegyzék