Tájékoztatás a tűzijáték testek osztályozási kódjának szállítás előtti jóváhagyásáról

A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos megállapodások mellékleteiben a 3.2 fejezet "A" táblázata szerinti, UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336, UN 0337 számokon megadott termékek (tűzijáték testek) esetén a 645 számon meghatározott különleges előírást is be kell tartani.

645 A 3.2 fejezet „A” táblázat 3b oszlopban található osztályozási kódot csak valamely ADR Szerződő Fél illetékes hatóságának a szállítás előtti jóváhagyásával lehet alkalmazni. A jóváhagyást írásba foglalt besorolás jóváhagyási igazolásként kell kiadni [lásd az 5.4.1.2.1 pont g) alpontját], és egyedi hivatkozási számmal kell ellátni. Ha az alosztályt a 2.2.1.1.7.2 pontban ismertetett eljárással határozzák meg, az illetékes hatóság előírhatja, hogy a besorolást a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” I. Rész 16 fejezet 6 vizsgálati sorozat próbái során nyert adatok alapján ellenőrizzék.

 

Az ADR 2.2.1.1.7.2 pontja szerint A tűzijáték testeket az UN 0333, az UN 0334, az UN 0335 és az UN 0336 tételek alá a 6 vizsgálati sorozat próbáinak elvégzése nélkül, hasonlóság alapján is be lehet sorolni, a 2.2.1.1.7.5 pontban található, „tűzijáték testek vizsgálat hiányában történő besorolásának táblázata‖ szerint, az illetékes hatóság egyetértése esetén. A táblázatban nem szereplő tételeket a 6 vizsgálati sorozat próbái során nyert adatok alapján kell besorolni.

Az UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336, UN 0337 számú veszélyes áruk osztályozási kódjának jóváhagyására vonatkozó kérelmet az MBFSZ-hez kell beterjeszteni.

Az MBFSZ-nek nem kell jóváhagyni, ha osztályozási kódját valamely Szerződő Fél már jóváhagyta.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, telephelyének címét;
  • a termékeket feladó nevét és címét;
  • besorolást végző hazai független vizsgáló szervezet nevét, címét és az általa megállapított a 6 vizsgálati sorozat próbái során nyert adatok alapján besorolást
  • ha a besorolás az ADR 2.2.1.1.7.2 pontja szerint történik, a besorolást ellenjegyező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó szakvéleményét, címét és névjegyzés szerinti azonosítóját.
  • a biztonsági tanácsadó részletes indokolását a kérelemben mellékelt táblázatban szereplő tűzijáték testek besorolásának megállapításáról.

A kérelemhez 2 példányban mellékelni kell:

  • a termékek magyar nyelvű listáját, melynek a termékek műszaki jellemzőin túlmenően az UN számát és az osztályozási kódját is tartalmaznia kell;
     
  • A kérelemhez mellékelni kell a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 4. pontjában meghatározott D03000 kódszámú engedélyezési díjnak az MBFSZ-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalásáról szóló banki-, vagy kihelyezett termináli igazolást.

Könyv tartalomjegyzék