Védőpillér lefejtése - Könyv oldal

A bányafelügyelet a bányavállalkozó kérelmére, az érdekeltek meghallgatásával a védőpillér lefejtését vagy meggyengítését engedélyezheti, ha annak rendeltetése megszűnt, vagy ha a biztonsági és védelmi követelmények más módon is kielégíthetők [Bt. 32. § (2)].

Az eljárás általános szabályai az 'Engedélyezési eljárások' címszó alatt olvasható.

A védőpillér lefejtési, meggyengítési kérelem tartalmi követelményeit és az eljárás különös szabályait a Vhr. 19. § (7) bekezdése tartalmazza.

Könyv tartalomjegyzék