Kutatási projektek

Magyarország geokémiai téradatbázisa

A projekt célja az ország környezetgeokémiai állapotának felmérése a meglévő geokémiai felvételi munkák eredményeinek célirányos ellenőrzése és értékelése, valamint új...

Földrengésveszélyeztettség – mérnökszeizmológiai térképezés

A projekt célja a földrengéssel szembeni méretezéshez használható Eurocode 8 konform szeizmikus altalaj osztály térképek szerkesztése, és az ehhez szükséges...

Bányászati melléktermékek mezőgazdasági hasznosítása

A projekt célja a talajképző üledék tulajdonságai alapján feltárni a javításra szoruló mezőgazdasági területeket, a talajjavításra alkalmasak bányászati melléktermékek típusait...

Sekélygeofizikai szolgáltatás és módszerfejlesztés

A projekt a földtani kutatást segítő sekélygeofizikai módszerek alkalmazását és az ehhez szükséges módszerfejlesztést fogja össze.

Településgeológia

Településgeológiai kutatások a földtani közeg és az épített környezet, a beépítés kölcsönhatásainak, folyamatainak vizsgálatára vonatkozóan, elsődlegesen Budapest térségében.

Városi parkok vizsgálata

A városi parkok vízgazdálkodása egyre nagyobb társadalmi fontosságú kérdés. Ha megértjük e zöldterületek viselkedését különleges feltételek közepette is, akkor az...

Űrfizikai kutatás

Az űrkutatás téma keretében mindenekelőtt a Nap-Föld fizikai kölcsönhatásokat, a földmágneses tér időbeni változásai és a Föld körüli térség állapotváltozásai...

Magminta projekt

A Magmintaraktár Portál költöztetése Tisztelt felhasználók! A Magmintaraktár Portál MBFSZ honlapra történő költöztetése folyamatban van. Addig is, amíg az új...
""

Földmágneses monitoring hálózat

2018 már. 14.
A földmágneses tér területi és időbeli változásának megfigyelésére világszerte felszíni mágneses hálózatokat tartanak fenn. Magyarországon a földmágneses hálózat fenntartása az...

Paleomágneses kutatás

2018 már. 13.
Ma már köztudott, hogy a földtörténet folyamán a litoszféra lemezek jelentősen elmozdultak egymástól.

Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése

2018 feb. 26.
A projekt a nemfémes ásványi nyersanyagok potenciáljának felmérésével foglalkozik.

Szénvagyon kutatás

2018 feb. 13.
A projekt célja medenceanalitikai elemzések és a perspektivikus szénvagyonokra vonatkozó vizsgálatok, elsősorban a hazai szénkutatási programok adattári dokumentációs anyagainak újrafeldolgozásával.