Kutatási projektek

Magyarországi karbonátos kőzetek vizsgálata

A projekt célja a hazai karbonátos kőzetek jellemző mikrofácieseit tartalmazó adatbázis létrehozása és folyamatos fejlesztése, már elkészült archív, és a...

Földtani térképezés és térmodellezés

A földtani térképezés 1830 óta (Charles Lyell, Anglia) a geológiai kutatásokat és földtani összefüggéseket megalapozó, integráló szemléletű komplex kutatási módszer....

A magyarországi szarmata kőzetek üledékföldtani vizsgálata

A projekt fő célja a középső-miocén szarmata képződményekre vonatkozó adatok összegyűjtése, revíziója, terepi dokumentáció, és mindezek adatbázisba foglalása, valamint a...

A kvarc optikai lumineszcens (OSL) tulajdonságainak vizsgálata

A kutatás a lumineszcens kormeghatározáshoz kapcsolódva magmás, metamorf és üledékes kőzetekből szeparált kvarc optikai lumineszcens (OSL) tulajdonságainak vizsgálatára, és a...

Magyarország geokémiai téradatbázisa

A projekt célja az ország környezetgeokémiai állapotának felmérése a meglévő geokémiai felvételi munkák eredményeinek célirányos ellenőrzése és értékelése, valamint új...

Településgeológia

Településgeológiai kutatások a földtani közeg és az épített környezet, a beépítés kölcsönhatásainak, folyamatainak vizsgálatára vonatkozóan, elsődlegesen Budapest térségében.

Városi parkok vizsgálata

A városi parkok vízgazdálkodása egyre nagyobb társadalmi fontosságú kérdés. Ha megértjük e zöldterületek viselkedését különleges feltételek közepette is, akkor az...

Űrfizikai kutatás

Az űrkutatás téma keretében mindenekelőtt a Nap-Föld fizikai kölcsönhatásokat, a földmágneses tér időbeni változásai és a Föld körüli térség állapotváltozásai...

Magminta projekt

A Magmintaraktár Portál költöztetése Tisztelt felhasználók! A Magmintaraktár Portál MBFSZ honlapra történő költöztetése folyamatban van. Addig is, amíg az új...
""

Földmágneses monitoring hálózat

2018 márc. 14.
A földmágneses tér területi és időbeli változásának megfigyelésére világszerte felszíni mágneses hálózatokat tartanak fenn. Magyarországon a földmágneses hálózat fenntartása az...

Paleomágneses kutatás

2018 márc. 13.
Ma már köztudott, hogy a földtörténet folyamán a litoszféra lemezek jelentősen elmozdultak egymástól.

Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése

2018 febr. 26.
A projekt a nemfémes ásványi nyersanyagok potenciáljának felmérésével foglalkozik.