Védőpillér kijelölése - Könyv oldal

A védőpillért a bányavállalkozó kérelmére, illetőleg a védelem tárgya szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság kezdeményezése alapján, az érdekeltek meghallgatásával és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása alapján a bányafelügyelet jelöli ki. [Vhr. 19. § (1)]

 A kijelölési eljárásra vonatkozó általános szabályok az 'Engedélyezési eljárások' címszó alatt olvashatók.

 A védőpillér kijelölési kérelem tartalmi követelményeit és az eljárás különös szabályait a Vhr. 19. § (2)-(6) bekezdése, méretezését a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet melléklete tartalmazza.

Könyv tartalomjegyzék