Gyártási engedély - Könyv oldal

Robbanóanyag gyártási tevékenység végzésére vonatkozó engedély kérelmet az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésének és 2. mellékletének 1. pontja szerint.

A kérelemhez mellékelni kell a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 4. pontjában meghatározott D0111 kódszámú engedélyezési díjnak a 3. melléklet szerinti számlaszámra történő átutalásáról szóló banki-, vagy kihelyezett termináli igazolást.

Könyv tartalomjegyzék