Űrfizikai kutatás

Az űrkutatás téma keretében mindenekelőtt a Nap-Föld fizikai kölcsönhatásokat, a földmágneses tér időbeni változásai és a Föld körüli térség állapotváltozásai közötti kapcsolatokat vizsgáljuk.

Dr. Heilig Balázs
Cím: 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 91.
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Telefon: +36 87 448 501
E-mail: heilig.balazs@mbfsz.gov.hu

Kiemelt tevékenységünk a nemlineáris jelenségek (pl. az MHD turbulencia), az ULF hullámjelenségek (geomágneses pulzációk), valamint a Föld plazmakörnyezetének vizsgálata.

Kép
A mágneses tér változásának egyik fő oka a magnetoszférában folyó áramrendszer változásai.

A vizsgálatok bázisát a Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban (geofizika.canet.hu) és másutt végzett méréseink, egyéb földi észlelések, mindenekelőtt az általunk koordinált EMMA európai állomáslánc adatai, valamint műholdas méréssorozatok adják. A Földön regisztrált idősorokból következtetünk az ionoszférában (nyugodt napi áramrendszer, napfogyatkozás, fler hatása, egyenlítői és sarki övezeti elektrodzsetek), a magnetoszférában (mágneses viharok, szubviharok, plazmaszféra dinamikája, magnetopauza helyzete stb.) lejátszódó folyamatokra, valamint a bolygóközi térség (napszélsebesség, bolygóközi mágneses tér) állapotára. Vizsgálatainkba alacsony földpályán (CHAMP, Swarm, DEMETER), a magnetoszférában és a bolygóközi térben (CLUSTER, THEMIS, Van Allen Probes, IMAGE, Venus Express) keringő, illetve a napszelet folyamatosan monitorozó (ACE, WIND, Ulysses) műholdakon mért mágneses, elektromos tér és részecske-adatokat is bevonunk.
Az EMMA meridionális állomáshálózatot (geofizika.canet.hu/plasmon/emmapsd.php), amely ma 25 európai állomást jelent Finnországtól Olaszországig, 2012-ben hívtuk életre kilenc ország részvételével az EU FP7 támogatásával. AZ EMMA célja elsősorban az ULF hullámok megfigyelése, az ULF rezonanciák detektálása és ebből a plazmaszféra sűrűségének monitorozása.

Kép
Equatorial plasma mass density as deduced from EMMA observations made on a single day, expressed in amu.

A hálózat adatain nemzetközi tudományos együttműködések alapulnak német, olasz, orosz, USA, kanadai, dél-afrikai, stb. partnerekkel. 
A berni székhelyű International Space Science Institute (Nemzetközi Űrtudományi Intézet) lehetőséget nyújt az űrtudomány minden területén nemzetközi csoportok létrehozására, a csoportok egyhetes workshopjainak telephelyén való lebonyolítására. Legutóbb a Peter Chi (UCLA, USA) és Fred Menk (University of Newcastle, Australia) vezette ’Magnetoseismology’ ISSI-csoportba kaptunk meghívást 2017-ben. A projekt célja a földi plazmaszférát monitorozó földfelszíni módszerek fejlesztése. Részvételünk ennek a teamnek a munkájában 2018-ban zárul.
Az Európai Űrügynökség (ESA, ) Swarm műholdja (earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/swarm) mágneses méréseinek vizsgálatában a misszió kezdetétől részt veszünk. Vizsgálataink az ULF hullámokra, a plazmaszférára (geofizika.canet.hu/swarm) és a nemlineáris jelenségekre irányulnak. Részvételünket az ESA 2017-ben záruló pályázata is támogatta. Eredményeink bemutatása mellett további célunk újabb pályázati források bevonása a feladat támogatására.
2016 ősze óta együttműködésünk van a CERN CLIC (Compact Linear Collider) projektjével a tervezett lineáris ütköztetőt potenciálisan veszélyeztető természetes (geomágneses háborgások, ULF-ELF-VLF hullámok) és mesterséges eredetű mágneses jelek vizsgálatára, a hatások kivédésére irányuló stratégia kidolgozására.