Településgeológia

Az interdiszciplináris településgeológia elsősorban korunk településeinek környezetföldtani, mérnökgeológiai és településfejlesztési, - rendezési kihívásaira, problémáira keresi a választ, valamint arra, hogy az ember által épített környezetben a földtani közeg és az antropogén tevékenységek kapcsolata továbbra is a fenntartható fejlődés irányába mutasson.

2001-ben kezdődtek meg az MBFSZ jogelődjénél a településgeológiai kutatások. A cél egy könnyen kezelhető, GIS formátumú digitális térképi adatbázis kiépítése, amely alkalmas a földtani közeg és az épített környezet, a beépítések kölcsönhatásainak, folyamatainak vizsgálatára, elsődlegesen Budapest térségében. A főváros településgeológiai térképsorozatának bázisa elkészült, az I. II. és XII. kerületek kivételével. 2021-ben a földtani veszélyforrások és településgeológiai kutatások összevont, komplex vizsgálatai Esztergom területén zajlanak.

Az MBFSZ tevékenységei a vizsgált településeken és környezetükben a következőkre terjednek ki:

  • földtani térképezés
  • építésalkalmasság feltárása
  • felszíni és felszín alatti vizek, valamint vízgyűjtőik vizsgálata
  • környezeti állapot és veszélyeztetettség feltárása
  • vízkivétel, valamint a beépítettség és ipari tevékenység földtani közegre gyakorolt hatása
  • földtani veszélyforrások vizsgálata
  • mindezen tényezők és eredmények tematikus térképi ábrázolása és adatbáziskezelése.

A településsel kapcsolatos információkat (felszíni és különböző korú földtani képződmények elterjedése, fúrás rétegsor, kút adat; talajvíz felszín alatti mélysége, illetve tengerszint feletti magassága; vízkémia, szennyezés-érzékenység, talajmechanika, építés-alkalmasság, bányászat, víztermelés, területhasználat, feltöltés, felszínmozgás) egységes térinformatikai rendszerben kezelve, az adatbázis célirányos feldolgozásával könnyen támogathatók egy adott település vagy településrész földtani környezetével összefüggő vizsgálati feladatok. A szakemberek, kutatók, beruházók, döntéshozók, önkormányzatok ill. lakosok számára megfelelő méretarányú és tematikájú alaptérképek állíthatók össze, közérthető jelkulccsal és magyarázóval ellátva, amelyek a fejlesztési projektek, döntéselőkészítő tanulmányok, infrastruktúrális beruházások előkészítését, tervezését is segítik. Ezáltal megelőzhetőek vagy csökkenthetők a földtani kockázatok (pl.: süllyedés, állékonyság) és az urbanizáció kedvezőtlen hatásai is (pl.: talaj és felszín alatti víz állapot romlása, nagyvárosi területhasználati problémák).

Projektvezető: Jáger Viktor
E-mail: jager.viktor@mbfsz.gov.hu

Résztvevő szervezeti egységek:

Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

      Megújuló Energetikai, Fenntarthatósági és Környezetföldtani Osztály

Földtani és Geoinformatikai Főosztály

      Földtani és Laboratóriumi Osztály

      Geoinformatikai Osztály