Földtani térképezés és térmodellezés

A földtani térképezés 1830 óta (Charles Lyell, Anglia) a geológiai kutatásokat és földtani összefüggéseket megalapozó, integráló szemléletű komplex kutatási módszer. Magyarország területének rendszeres, korszerű földtani térképezését, a tájegységi földtani térképek, valamint térképmagyarázóik közreadását, ma kizárólag a Magyar Bányászati Földtani Szolgálat végzi.

Magyarország földjének részletes földtani térképezése és a térképek, valamint magyarázóik közreadása, a Szolgálat legrégibb jogelődjének, a Magyar Királyi Földtani Intézetnek, I. Ferencz József által erre a célra történt, 1869-es megalapításával vette kezdetét.

A földtani térképezés, mint összetett alapkutatási módszer, nagy részletességű felszíni földtani felvételt, a mélyföldtani adatok (fúrási és geofizikai adatok) kiértékelését, valamint az adatok rétegtani értelmezését és egységes földtani fejlődéstörténeti folyamatba való illesztését jelenti. A földtani térképezés több éves projektje a Szolgálat közép és hosszú távú térképezési terve mentén zajlik. A térképező geológusok emellett nagy értékű ipari beruházásokhoz kapcsolódó földtani térképezést (BAF, Bátaapáti, Paks) is végeznek, illetve részt vesznek külföldi térképezési expedíciókban is.

2017-től a Dorogi-medence és a Pilis földtani térképezése a lezárult Gerecse térképezést követi, a korábbi területhez K felől csatlakozva. A felszíni földtani felvétel 1:10.000-es méretarányban zajlik, Ny-ról K-re, első ütemben a Dorogi-medence, majd a Pilis földtani felvételével. A térképlapokat egy-egy térképlap gazdája és a lapokon dolgozó szakértők veszik fel. A teljes terület egységes földtani értelmezését az egyes korok szakértői és szerkezetföldtani szakemberek végzik. Az adatok egységes, GIS alapú digitális adatbázisba kerülnek, amelynek terepi felhasználású, felhasználóbarát fejlesztése is zajlik a térképezési projekt keretein belül. A felszíni és mélyföldtani térképek és adatok, illetve 3D modellek gazdasági, társadalmi és tudományos téren hasznosulnak a mindennapokban.

A tájegységi földtani térképezéshez a Szolgálat több alkalmazott kutatási (pl. Bányászati hulladékok hasznosítása; Magyarország geokémiai atlasza) és alapkutatási (pl. Magyarország szarmata képződményeinek vizsgálata; Karbonátos kőzetek vizsgálata) projektje is kapcsolódik, de együttműködünk Szolgálaton kívüli partnerekkel, felsőoktatási intézményekkel (pl. ELTE TTK; MTM Őslénytára), és tudományos kutatási pályázatokkal (OTKA, TÉT) is.
 

Projektvezető: Dr. Kercsmár Zsolt
E-mail:
kercsmar.zsolt@mbfsz.gov.hu
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.