Földmágneses monitoring hálózat

2018 márc. 14.

A földmágneses tér területi és időbeli változásának megfigyelésére világszerte felszíni mágneses hálózatokat tartanak fenn. Magyarországon a földmágneses hálózat fenntartása az MBFSZ feladata.

Projektvezető: Dr. Kovács Péter (Geofizikai Alapkutatási Osztály)
Elérhetőség: kovacs.peter@mbfsz.gov.hu

A hálózati mérések alapvető célja a magyarországi földmágneses tér térbeli és időbeli változásának monitorozása. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat két hálózatot tart fenn. A 300 pontból álló, nagyobb pontsűrűségű (15-20 km átlagos ponttávolság), ún. országos hálózat elsődleges célja a mágneses tér 40-50 km hullámhossznál nagyobb térbeli változásainak felvételezése. A hálózatot 1964-65, 1984-85 és 1994-95 időszakokban mérték végig. Megjegyezzük, hogy az utolsó hálózat esetén a pontok számát 195-re korlátozták.

A másik, ún. szekuláris hálózatunk az országos mérések közötti időszakban a mágneses tér ún. szekuláris időbeli változását monitorozza. A hálózatot 1966-ban alapították az országos hálózatból kiválasztott 15 elsődleges, és 22 másodlagos anomália-mentes pontból. A hálózaton két éves rendszerességgel végzünk méréseket. Az eredményeket felhasználjuk Magyarország mágneses normáltér modelljének meghatározására, illetve az időbeli változások modellezésére. A mérési kampányok alapvető műszerei a deklináció és inklináció mérésére alkalmas, teodolit távcsőre rögzített egytengelyű fluxgate magnetométer, valamint egy proton-precessziós magnetométer, amellyel a totálteret határozzuk meg. A különböző időpontokban végzett hálózati méréseket a Tihanyi Geofizikai Obszervatórium folyamatos mágneses regisztrátumával vonatkoztatjuk azonos időpontokra.

A hálózati mérések során létrejövő mágneses térképeknek az alkalmazott geofizikai és földtani kutatásban, a légi navigációban és a katonai térképészetben van kitüntetett jelentősége. Ezen kívül a mérések hozzájárulnak a Földünk globális megismerését célzó kutatásokhoz is. Méréseink eredményeit nemzetközi adatbázisok számára is elérhetővé tesszük, kutatási célokra.

Hálózatainkkal csatlakoztunk a MagNetE nemzetközi szervezethez, amely a hálózati mérések európai szintű összehangolására jött létre 2003-ban. A szervezet 2015-ös konferenciájának Intézetünk adott otthont.