Földrengésveszélyeztettség – mérnökszeizmológiai térképezés

A projekt célja a földrengéssel szembeni méretezéshez használható Eurocode 8 konform szeizmikus altalaj osztály térképek szerkesztése, és az ehhez szükséges módszertani háttér biztosítása.

A földrengések okozta megrázottság a forrásjellemzők és a kipattant hullámok távolságfüggő gyengülése mellett nagymértékben függ a helyi földtani felépítéstől, elsősorban a laza üledékek települési viszonyaitól és mechanikai tulajdonságaitól. A földrengésekkel szembeni méretezésre használt szabványok ezek hatását a földtani közeg 30 m-es fedőjének átlagos nyíróhullám sebességén (VS,30) alapuló az ún. szeizmikus altalaj osztályok bevezetésével emelik be a méretezési eljárásokba.

A kutatási téma tartalmazza a szeizmikus altalaj osztályok meghatározáshoz szükséges mérési és térképezési módszertan folyamatos fejlesztését, valamint a szabványos paramétereken alapuló helyi hatás térképezést. Alapvető cél, hogy mérnökgeofizikai szakmai hátteret biztosítsunk az Eurocode 8 szabvány hazai alkalmazásához. Jelenleg is folyamatban van Budapest szeizmikus altalaj-típus térképének megszerkesztése, amelyhez helyszíni mérések, és a Budapest Építésföldtan Atlasz digitalizált állományaiból létrejött térinformatikai adatbázis adatait használjuk fel.

A 2018-as évben a pesti oldal felszín közeli képződményeinek nyíróhullám sebesség adatbázisát tervezzük kialakítani. Az adatbázis alapját a korábbi felületi hullám mérések újrafeldolgozásából származó nyíróhullám sebesség profilok és digitális formában rendelkezésre álló alapozási adottság térképek adják.

ProjektvezetőTildy Péter
E-mail: tildy.peter@mbfsz.gov.hu
Telefon: +36 1 920 2322
Résztvevő szervezeti egységek: Alkalmazott és környezetföldtani Osztály, Térinformatikai Osztály