Fúrásdokumentáció

A komplex földtani-tektonikai fúrásdokumentáció a drága magfúrási kutatási tevékenység ellenére is értékes alapadat-tömeget eredményez. Ehhez korszerű dokumentációs eszközök és a potenciális maganyagot jól ismerő szakembergárda kell. Mindkettő rendelkezésre áll az MBFSZ-ben.

A maganyag vizuális leírásában magmás és üledékes kőzettani szakembereink, a teljes hazai földtörténeti spektrumot lefedő specialistáink állnak rendelkezésre. A feldolgozáshoz a GeoBank fúrási adatbázisának összehasonlító háttere szolgál. A maganyag digitális arhiválását, a leírás szkennelt alapját a saját fejlesztésű ImaGeo Magszkenner V4 jelenti. A magszkenner 500 DPI felbontású teljes palást képet szolgáltat látható fény és UV megvilágításban. Lehetőség van fúrásdokumentáció közbeni kémiai anyagvizsgálatra a magszkennerrel összeépített Lézer Indukciós Plazma Spektrométerrel (LIPS). A magszkennelt képek szoftveres kiértékelése során lehetőség van mélyfúrásgeofizikai módszerekkel történő összevetésre és kalibrálásra, majd a szkennelt és értelmezett jelenségek valós térbe forgatására is.


Projektvezető: Dr. Maros Gyula
E-mail: maros.gyula@mbfsz.gov.hu
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.
Telefon: +36 30 9600-588