Sekélyfúrási szolgáltatás

Sekélyfúrások mélyítésével, az ezen alapuló talaj-, talajvíz minták vételével, laboratóriumi elemzésével földterületek, ingatlanok környezeti állapota mérhető fel, támogatva a tervezett ingatlanfejlesztéseket, területhasználat-változtatásokat.

A különböző környezetföldtani és egyéb kis mélységű geológiai vizsgálatok során alapvető fontosságú, hogy megismerjük a felszínközeli földtani képződményeket. A laza üledékek (agyag, homok és kavics) közvetlen vizsgálata sekélyfúrások lemélyítésével valósítható meg a legegyszerűbben és legpontosabban.

A különböző alkalmazott-földtani vizsgálatok részeként az alábbi feladatokat végezzük el:

  • a sekélyfúrások helyének szakszerű kijelölése, a fúrások megtervezése és kivitelezése;
  • a sekélyfúrásokból a megrendelő által megadott számú akkreditált laza üledékes kőzet- és vízminta vétele;
  • a felszínre hozott minták alapján a fúrások szakszerű makroszkópos leírása;
  • a minták szedimentológiai, geokémiai és geotechnikai elemzése;

továbbá

  • a fentiek alapján a vizsgált terület környezetállapot-felvétele;
  • geológiai modell készítése (az esetleges geofizikai vizsgálatok felhasználásával).

Jelenlegi technikai eszközeink a gépi fúrás elvégzésére Borro motorszonda, spirálfúrós mintavételezéssel, és Cobra robbanómotoros talajfúró, bolygatatlan mintavételhez. A mintavétel maximális mélysége 10 méter. Emellett Eijkelkamp kézi fúróval is rendelkezésre állunk a terepi minták megvételére; közegtől függően ~2-6 m mélységig.

A sekélyfúrásokat döntően talaj- és talajvíz vizsgálat elvégzésé teszik lehetővé, a megfelelő típuső és számú minta megvételével. Az eljárást ajánljuk mindazoknak, akik a birtokukban lévő, vagy megvásárolni tervezett földterület, ingatlan környezeti állapotára kíváncsiak. Így önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek tervezett ingatlanfejlesztéseit, beruházásait, területhasználat-módosítását támogathatja, készítheti elő a sekélyfúrásokon alapuló környezetállapot-vizsgálat.

Projektvezető: Müller Tamás
E-mail: 
muller.tamas@mbfsz.gov.hu
Telefon:
+36 1 920 2209