Sokelektródás fajlagos ellenállás és gerjesztett polarizációs mérések

Vízkutatási, környezetvédelmi, geotechnikai felhasználásra, építőanyag-kutatásra sokelektródás méréseket ajánlunk a felszín alatti 0-50 méteres mélységtartomány anyagi összetételének és szerkezetének megismerésére.

Műszerezettség:
– Syscal Junior
– AGI SS-8

Alkalmazási terület:
– felszínközeli víztartó testek, illetve vízrekesztő zónák lehatárolása
– vízgazdálkodás, szennyeződés elleni védelem
– homok, agyag, kavics készletek feltárása
– stabil és laza talajtípusok elhatárolása geotechnikai céllal
– szennyeződéslehatárolás, havaria elhárítás, monitoring

Termék:
– fajlagos ellenállás- és tölthetőségeloszlás szelvények, térképek, tömbök mentén
– adatszintű és 2D-3D-4D ábrázolás

Mérési eredmény
Mérési eredmény: fajlagos ellenállás szelvények térben elhelyezve


Referencia:
– Mátrai Erőmű Zrt.
– Mecsekérc Zrt.
– Bányavagyon-hasznosító Kht.

Elérhetőség:

Geofizikai Obszervatóriumi és Alapkutatási Osztály
Vértesy László osztályvezető
E-mail: vertesy.laszlo@mbfsz.gov.hu
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: +36 1 920-2290