Online elérhető Magyarország digitális szénkatasztere

2018 jún. 14.

A „Hazai szénvagyon fejlesztési perspektívái” című projekt keretében Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elkészítette Magyarország digitális szénkataszterét, amely az alábbi linken érhető el:

https://map.mbfsz.gov.hu/szenkataszter/

A digitális szénkataszter feladata: (1) az államigazgatás különböző szintjein dolgozó döntés előkészítők és döntéshozók tájékoztatása a gazdaság- és régiófejlesztés szempontjainak megfelelően; (2) beruházói döntések támogatása a terület/projektazonosítás elősegítésével; (3) a földtani és műszaki földtani kutatásban érintett szakértők tájékoztatása; (4) a szén energetikai és vegyipari felhasználási lehetőségeivel foglalkozó szakemberek tájékoztatása.
A fenti célok elérése érdekében egy olyan központi adatrendszer került létrehozásra, amely lehetővé teszi a már lezajlott vagy a későbbiekben induló/lezáruló regionális vagy tematikus terepi vagy laboratóriumi kutatások eredményeinek közzétételét a korábbi eredmények kontextusában. Az adatrendszer ennek megfelelően numerikus alapú relációs adatbázisok, vektoros/raszteres grafikai állományok, ill. írott dokumentációk GIS környezetben vezérelt együttes állománya.