Városi parkok vizsgálata

A városi parkok vízgazdálkodása egyre nagyobb társadalmi fontosságú kérdés. Ha megértjük e zöldterületek viselkedését különleges feltételek közepette is, akkor az sokat segíthet a fenntarthatóbb vízgazdálkodás eléréséhez.

A városi parkok vízgazdálkodása a településgeológiai kutatások sorába illeszkedik. Természetes és emberi hatások jelennek meg e zöldterületek életében, mely különleges tudományos jelentőséggel ruházza fel a vonatkozó kutatásokat. E komplex környezetek társadalmi fontossága is nő, hiszen az extrém hőhullámok elviselését is jelentősen támogatják a parkok.

Az említettek nyomán indult útjára egy új kutatás 2016-ban. A projekt keretében 2016 nyarától 4 budapesti parkban kezdődtek meg a terepi vizsgálatok, amit +1 park egészít ki 2017-től:

  • Honvéd tér (Pest, belváros)
  • Derkovits tér (Pest, külváros)
  • Nagy Imre tér (Buda, belváros)
  • Vérhalom tér (Buda, kertváros)
  • Mátyás tér (Pest, belváros – 2017től)

Sekélygeofizikai méréseket követően minden parkban egy sekélyfúrást mélyült, amelyet talaj és talajvíz-mintázás kísért (utóbbi természetesen akkor, ha a talajvíz jelen volt).

E terepmunkákkal párhuzamosan talajhőmérséklet és talaj nedvességtartalom mérések indultak meg heti gyakoriságú észlelésekkel, a parkok négy kitüntetett pontján. Az észlelési pontok a parkok eltérő mikroklimatikus helyeit képviselik:

  • tartósan napos parkrész,
  • tartósan árnyas parkrész,
  • a park déli peremsávja, amely a parkot körülvevő házsor északi homlokzatával szomszédos,
  • a park északi peremsávja, amely a parkot körülvevő házsor déli homlokzatával szomszédos.

A kutatásokkal célunk jobban megérteni a városi parkok viselkedését különleges feltételek között (pl. városi hősziget hatás kialakulásakor), összehasonlítva egymással egyrészt a bel- és külvárosi parkokat, másrészt egy adott parkon belüli jellemzőket.

Projektvezető: Halupka Gábor
E-mail: halupka.gabor@mbfsz.gov.hu
Telefon: +36 30 463 8909
Résztvevő szervezeti egységek: Alkalmazott és Környezetföldtani Osztály, Geokémiai és Laboratóriumi Osztály