XI. Kő- és Kavicsbányász Napok

2018 márc. 2.

Zelei Gábor tartotta a 2018. március 1-2. között megrendezésre kerülő XI. Kő- és Kavicsbányász Napok nyitóelőadását.

2018. március 1-2. között került megrendezésre a XI. Kő- és Kavicsbányász Napok, ahol a nyitó előadást Zelei Gábor a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke tartotta meg a Szolgálat szerepével kapcsolatban a szemcsés építőipari ásványi nyersanyagokról (homok, kavics, zúzottkő), más néven az aggregátumok bányászatról.  


Az előadásban bemutatásra került az új ásványi nyersanyag kataszter, amely a nemzetközi példákon belül elsősorban a finn, brit és szlovák példákra alapoz, s célja a naprakész adatok publikus megjelenítése, magas színvonalú szolgáltatása minden ásványi nyersanyag típusra (ércekre, szenekre, szénhidrogénekre és geotermikus energiára is). Térképeken és online felületen is bemutatásra kerültek országosan a kataszterben szereplő területek, jelenleg elérhető adatok.  A kataszter hamarosan megjelenik az MBFSZ honlapján, ugyanakkor további fejlesztések és adatbevitel, rendszerezés nyomán fogja elérni a célként kitűzött formáját, szolgáltatási lehetőségeket. 


Az MBFSZ célja a XXI. századi adat- és információszolgáltatás a bányászat, kutatás és döntéshozatal támogatására. Folyamatosan épülnek be az újabb kutatási eredmények, amelyek támaszkodnak a szolgálati adatbázisokra, illetve a vállalkozói adatszolgáltatásra (kutatási zárójelentések).


Az Előadó kiemelte, a nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciál-felmérés egyik fontos elemét, a hozzáférés vizsgálatokat, ahol a természetvédelem, infrastruktúra fedettség, s további tényezők (pl. vízbázis) is figyelembe vannak véve. Utalás történt a konferencia 2. napján megtartásra kerülő, szintén MBFSZ előadásra, ahol a módszertan részleteiről lehet tájékozódni.


A MBFSZ munkatársai sikeresen vettek részt számos nemzetközi projektben, amelyek foglalkoztak az aggregátum tervezés dél-kelet európai közös jövőképével (SNAP-SEE projekt), a közérdekű ásványi nyersanyag előfordulás koncepció kialakításával (MINATURA2020 projekt).
A jövőbeli feladatok kapcsán elhangzott a minél több kapcsolódó adatrendszer összekapcsolása, a nemzetközi igényeknek is megfelelő, felhasználóbarát információszolgáltatás.