Releváns jogszabályok

Speciális, az MBFSZ működésével kapcsolatos alapjogszabályok   

 

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányászatra vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányafelügyeletre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányafelügyeletre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
 • 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről
 • 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról
 • 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről
 • 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékére vonatkozó szabályokról
 • 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet  a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányafelügyeletre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

 • 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet  a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
 • 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről
 • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 94/2003. (XII. 18) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről
 • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
 • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

A Munkavédelem Nemzeti Politikája


A Munkavédelem Nemzeti Politikáját a Kormány a 2016. október 5-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el, majd a 1581/2016. (X. 25.) Korm. határozatban rendelte el a jóváhagyott dokumentum közzétételét a Kormány honlapján.
A Munkavédelem Nemzeti Politikája 2016-2022 elnevezésű dokumentum itt érhető el.

Amennyiben nem kimondottan a bányászattal kapcsolatos, hanem általános munkavédelmi kérdése van, kérjük forduljon az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya által működtetett Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálathoz az ingyenesen hívható telefonszámon vagy e-mailben.
Ingyenes (zöld) telefonszám: (06 80) 204-292
e-mail: munkavedelem-info@itm.gov.hu