Releváns jogszabályok

Speciális, az MBFH működésével kapcsolatos alapjogszabályok   

 

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányászatra vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányafelügyeletre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányafelügyeletre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányafelügyeletre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

 • 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet  a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
 • 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről
 • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 94/2003. (XII. 18) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről
 • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
 • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok