Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

2018 márc. 12.

               Az Országgyűlés által 2008-ban elfogadott első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia hatályos jogszabályi felülvizsgálatának eredményeképpen 2013-ban készült el a 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re vonatkozó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezete, melyet a kormány 2015 május 20-i ülésén fogadott el, majd 2015. június 2-án nyújtott be az Országgyűlés részére. Időközben az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye Részes Feleinek 21. konferenciája keretében 2015 decemberében a tagállamok elfogadták az új globális „Párizsi Megállapodást”, illetve az azt támogató döntéseket tartalmazó „Párizsi Csomagot”, ezeknek megfelelően szükségessé vált a stratégia felülvizsgálata, átdolgozása.

              A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából az MBFSZ jogelődje az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ, Éghajlati Stratégiai Tervezési Főosztály 2016. októberében elkészítette a megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) tervezetét, melynek a 2017 első negyedévében folyt a közigazgatási és társadalmi egyeztetése, melyben az MFGI NAK ÉST az NFM Klímapolitikai Főosztályával együttműködésben vett részt.  A Kormánya 2017 májusában fogadta el a Stratégiát, mely jelenleg Országgyűlési határozatra vár.

              A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia magában foglalja az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2050-ig tartó csökkentésére vonatkozó célokat, prioritásokat és cselekvési irányokat tartalmazó Hazai Dekarbonizációs Útitervet (HDÚ), valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát (NAS). Ez utóbbi fő célja az éghajlatváltozással és a klímabiztonsággal összefüggő kockázatok megelőzése, a károk mérséklése, valamint az éghajlatváltozás megelőzését, az éghajlatváltozásra való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló szemléletformálási tevékenységek célrendszerének bemutatása. Továbbá a stratégia részeként kidolgozásra került Partnerség az Éghajlatért Szemléletformálási Terv is, így a stratégia a klímapolitika mindhárom területét – mitigáció, adaptáció, szemléletformálás – lefedi.

              A program megvalósítási időszaka 2016. augusztus – 2017. május között tartott. A projekt 100%-os támogatási intenzitással valósult meg, a megítélt támogatási összege 79.600.000,- Ft volt.

 

 

A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezete elérhető itt.