KEOP-7.9.0/12-2013-0021 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása

2018 márc. 12.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából az MFGI NAK, az MBFSZ NAKFO jogelődje készítette el a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatát, a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) tervezetét, mely előfeltételét képezi a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozásának és elfogadtatásának.

A projekt keretében az alábbi részfeladatok kerültek ellátásra:

-          az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) 3.§ (2) bekezdésében előírt felülvizsgálati kötelezettségnek megfelelően a hatályos Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásának értékelése;

-          a NÉS-2 átfogó társadalmi-gazdasági hatásvizsgálata;

-          a klímaérzékenységi vizsgálatokat megalapozó, települési szintű árvízveszély-kockázat elemzés Magyarország teljes településállományára

-          a NÉS-2 megvalósítását támogató horizontális eszközök előzetes vizsgálata (K+F+I, fejlesztéspolitikai koherencia vizsgálat, szemléletformálás, monitoring és értékelési rendszer-tervezése);

-          az éghajlatváltozás magyarországi tendenciái várható alakulásának meghatározása 2030-ig, kitekintéssel 2050-re;

-          a területi éghajlatváltozási hatásvizsgálat elvégzéséhez módszertan, adatbázis előállítása, a hatások, hatásviselők meghatározása, érzékenységi térképek előállítása.

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása révén 100%-os támogatási intenzitással valósult meg. A megítélt támogatás összege 34.395.000,- Ft volt. A projekt: 2013.06.30.-2013.11.30. valósult meg.