KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 projekt - Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása

2018 márc. 12.

A projekt Pest Megye Önkormányzata és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat konzorciumában valósul meg. A kedvezményezett fél Pest Megye Önkormányzata, míg a projekt szakmai megvalósításának felelőse a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya.

A projekt célja a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése, valamint a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek elősegítése. Ennek érdekében a két intézmény:

 

  •          2017 márciusában létrehozta a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platformot, mely a színteret biztosít a megyei döntéshozók, a megyei szervezetek és a helyi társadalom tagjai között a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikációra és lehetőséget ad a klímaváltozással kapcsolatos ismeretátadásra és tudásmegosztásra. A platform a projekt megvalósítási időszaka alatt negyedévente, a fenntartási időszakban pedig évente legalább egyszer ül össze.
  •         kidolgozta a Pest Megyei Klímastratégiát, a megyék részére készített módszertani útmutató és a Klímabarát Települések Szövetségének szakmai kontrollja alapján. Annak érdekében, hogy a klímastratégia olyan cselekvési irányokat határozzon meg, amely a klímaváltozás elleni közös és hatékony fellépés megvalósítását lehetővé teszi a megyében a stratégia egyeztetési változata széleskörű társadalmasításra került. A stratégiát a megyei közgyűlés 2018.01.31 –én egyhangúan elfogadta.
  •         a klímaváltozással kapcsolatosan számos szakmai rendezvényt (konferenciák, workshopok), valamint lakossági és iskolai szemléletformálási akciót valósított meg a tudásmegosztás és a környezet- és klímatudatos szemléletformálásának erősítése érdekében.

A közel 30 millió forintos költségvetésű projekt finanszírozása 100%-ban a KEHOP-1.2.0 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” konstrukció keretéből biztosított. A projekt 2016. november 1-jén indult és 2018. május 31-ig tart.