EEA-C11-1 - Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása

2018 márc. 12.

A NATéR projekt az EGT Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC).

 

                                                         

A projekt lebonyolításáért a Nemzeti Alkalmazkodási Központ az MFGI önálló szervezeti egysége, az MBFSZ NAKFO jogelődje felelt.

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozásának törvényi alapját az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 3. §-a teremtette meg. A törvényi felhatalmazás alapján, 2014 márciusában elkészült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet, valamint 2014 májusában elfogadásra került a NATéR Üzemeltetési Szabályzata is.

A projekt általános célja egy multifunkciós térinformatikai rendszer kifejlesztése volt, amely elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon. A projekt keretében a NATéR rendszer alapinfrastruktúrája kiépült, amely az adatok feldolgozásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok alapján információt biztosít Magyarország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól bizonyos tématerületeken és mintaterületeken

A projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében, 95%-os támogatási intenzitással valósult meg. A megítélt támogatás összege 1.580.185,- EUR volt. A projekt megvalósítása 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tartott.