DARLINGe projekt

DARLINGe – A Duna Régió geotermikus erőforrásainak fenntartható hasznosítása

Projektvezető: dr. Nádor Annamária

e-mail: nador.annamaria@mbfsz.gov.hu

A Duna Transznacionális Program első felhívása keretében 15 partner – köztük földtani szolgálatok, egyetemek, ipari szereplők, regionális- energetikai és fejlesztési ügynökségek, minisztériumok és önkormányzatok Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából és Romániából – sikeresen pályáztak, és a támogatást nyert DARLINGe projekt (DTP1-099-3.2.) keretében együtt dolgoznak, hogy elősegítsék a rendelkezésre álló, de még kihasználatlan mély geotermikus energiaforrások fenntartható és energia-hatékony használatát a közvetlen hőhasznosításban. A projekt vezetője a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat.
A főként oroszországi import gázból fedezett fűtés közel 40%-át teszi ki a Duna Régió primer energiafelhasználásának. A fosszilis alapú távfűtő rendszerek hagyományosan elterjedtek a közép-kelet európai térség országaiban, de emellett az egyedi épületfűtések, a mezőgazdasági szektor és az ipari felhasználók is fontos hőpiaci szereplők. Ezen fűtési rendszerek jelentős része elavult technológiákkal, alacsony hatásfokkal, környezetszennyező módon üzemel. A hőpiac dekarbonizációja és az energiahatékonyság növelése éppen ezért kiemelt fontosságú stratégiai cél nem csak a Duna Régió térségben, de egész Európa integrált energia- és klímapolitikájában is, amely egyben az energiaellátás-biztonsági mutatók javulását is célozza. 
A hőpiacba bekapcsolható megújuló energiaforrások közül a geotermikus energia egy jelentős, és jórészt kiaknázatlan természeti adottság a Duna Régió területén, különösen a Pannon medence térségében. Ezen a területen a kedvező földtani adottságoknak köszönhetően ugyan nagy hagyományai vannak a termálvíz hasznosításnak, de ezek jelentős része balneológiai célú, és a közvetlen hőhasznosítás a mai napig alatta marad a lehetőségeknek. 
A közel 95000 km2 nagyságú projekt terület D-Magyarországot (a Dunántúl és az Alföld D-i részei), ÉK-Szlovéniát (Pomurska és Podravska régiók), Horvátország É-i részeit (Szlavónia), a boszniai Szerb Köztársaság Ny-i részét, Bosznia-Hercegovina középső és É-i részét, É-Szerbiát (Vojvodina) és Románia Ny-i részét (Körösvidék és Bánát) foglalja magába.

Kép
DARLINGe project area
DARLINGe project area

A DARLINGe projekt fő célkitűzései az alábbiak: 
(1)    A geotermikus energia felhasználásának fokozása és az energia-hatékony kaszkád rendszerek elterjesztésének előmozdítása. Ennek érdekében a projekt területen lehatárolásra és jellemzése kerülnek a potenciális geotermikus rezervoárok, valamint hőpiaci elemzések készülnek, így összekapcsolva a kedvező földtani adottságú és hőigényű területeket. Emellett részletes felmérés és elemzések készülnek a jelenlegi hasznosításokról és a legjobb gyakorlatokról. 
(2)    Egy más területeken is alkalmazható módszertan-együttes kidolgozása a fenntartható geotermikus erőforrás gazdálkodás elősegítésére, amely 3 elemből áll:
•    egy független indikátorok elemzésén alapuló benchmark rendszer, amely a jelenlegi termálvíz-hasznosítások többszempontú értékelhetőségét és összehasonlítását segíti elő, 
•    egy döntési útmutató, amely a projekt-fejlesztők számára nyújt lépésről lépésre történő könnyen áttekinthető segédletet egy geotermikus projekt kivitelezése során, 
•    egy földtani kockázat-kezelő / elemző rendszer, amelynek segítségével a kezdeti (kutatási fázis) kockázatai csökkenthetőek. 
A módszereket 3 határon átnyúló pilot területen teszteljük.
(3)    A geotermikus szektor szereplői közötti párbeszéd és együttműködés elősegítése, egy Nemzetközi Stakeholder Fórum felállítása. 
A projekt fő végtermékei: Duna Régió Geotermikus Információs Platform (DRGIP – interaktív web portál), határon átnyúló régiós geotermikus stratégia és akciótervek, új módszertan kidolgozása és tesztelése a fenntartható geotermikus erőforrás gazdálkodás elősegítésére, különböző oktatási és információs anyagok. 
A projektben az MBFSZ, mint vezető partner az összes feladatban részt vesz, kiemelt feladatai a geotermikus rezervoárok lehatárolásában és potenciálbecslésében, a stratégia és akciótervek alkotásában, illetve a módszertan együttes kidolgozásában és annak magyarországi tesztelésében vannak. 
További információért kérjük látogasson el a projekt web-oldalára és iratkozzon fel az elektronikus hírlevélre.

A DARLINGe projektet futamideje 2017.01.01-2019.09.30. A projekt összköltségvetése 2 525 760,7 €, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap (1612249,99 €) és a II. Előcsatlakozási Alap (534646,6 €) támogatásával valósul meg.