A Cirkum–Pannóniai térség tektonosztratigráfiai viszonyai a mezozoikum idején és a Tiszai-egység alegységeinek paleogeográfiai helyzete

A Montanuniversität Leoben által társ-pályázatra benyújtott külföldi pályamű címe: Mesozoic tectonostratigraphy of the Circum-Pannonian realm and palaeogeographic position of Tisza Unit (Austria and Hungary).

Konstrukció: Magyar–Oszták Kétoldalú Tudományos és Tehnológiai Együttműködés támogatása (programkód: TÉT_15_AT)

Projekt címe: A Cirkum–Pannóniai térség tektonosztratigráfiai viszonyai a mezozoikum idején és a Tiszai-egység alegységeinek paleogeográfiai  helyzete

Projekt rövid címe: A Tiszai-egység paleogeográfiai kapcsolatrendszere a mezozoikumban

Projekt azonosító: TÉT_15-1-2016-0023

Projekt időtartama: 2016.07.01 – 2018.08.31.

Szerződött támogatás összege: 1.688.600 Ft

Támogatásintenzitás: 100%

Projekt tartalma, célja

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFI Alap) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztön­zésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését, a Széchenyi 2020 programban meghatározott célkitűzésekkel összhangban.

Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) pályázatot hirdet „Kétoldalú Tudományos és Tehnológiai (TéT) együttműködés támogatása” címmel.

A konstrukció alapvető célja, hogy a nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés keretében folytatott kutatásokban résztvevő kutatók utazásaival kapcsolatos költségeinek támogatásával elősegítse:

  • a magyar gazdaság innovatív ágazatai versenyképességének növekedését,
  • a magyar tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítését,
  • a fiatal kutatók nemzetközi TéT kapcsolatrendszerbe történő bevonását,
  • nemzetközi TéT kiválósági központokban/programokban való fokozott magyar jelenlét biztosítását,
  • rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható, két- vagy többoldalú nemzetközi KFI együttműködés keretében megvalósuló nagyprojektek előkészítését,
  • rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható KFI projektek indításának előkészí­tését,
  • fiatal kutatók (pl. egyetemi és PhD hallgatók, pre- és posztdoktorok) nemzetközi tapasz­talatszerzésének előmozdítását, és ezen keresztül hozzájárulás a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez,
  • a külföldön dolgozó magyar származású kutatók hazatérésének és szakmai beil­leszke­désének elősegítését, hazai szakmai kapcsolataik erősítésén keresztül.

A projekt tárgyának tartalmi összefoglalója

A projekt keretében a Mecsek és a Villányi-hegység lehetőleg teljes mezozoos rétegsorának felszíni képződményeit az osztrák partnerekkel közösen két tanulmányút során felkeressük. A terepbejárás célja, hogy ezek egységes szemléletű értékelése alapján az osztrák partner kijelölhesse az Északi-Mészkő-Alpoknak, akár annak különböző takaróiban előforduló hasonló képződményeit. A szükségesnek ítélt laboratóriumi vizsgálatok alapján kiválasztjuk a fent említett rétegsoroknak azon előfordulásait, amelyek a legnagyobb mérvű hasonlóságot mutatják a mecsek–villányi rétegsorok reprezentánsaival. Az összehasonlítás eredményeit a KBGA salzburgi kongresszusán be kívánjuk mutatni és következtetésként felvetni, hogy a kifejlődésbeli rokonság alapján levonható-e olyan következtetés, hogy ezek a fejlődés­történetük bizonyos szakaszában egymás mellett foglaltak-e helyet.