Bányászati melléktermékek mezőgazdasági hasznosítása

2018 febr. 7.

A projekt célja a talajképző üledék tulajdonságai alapján feltárni a javításra szoruló mezőgazdasági területeket, a talajjavításra alkalmasak bányászati melléktermékek típusait és elhelyezkedését.

A projekt célja egyrészt a talajképző üledék tulajdonságai alapján feltárni a javításra szoruló mezőgazdasági területeket (mintaterületi kutatás), másrészt felmérni, hogy hol és milyen típusú bányászati melléktermékek alkalmasak talajjavításra. A munka első fázisában áttekintettük a homokos talajképző üledékek előfordulását az Alföldön, majd szűkítettük a területi kutatást és több eolikus vagy fluviális homokkal fedett mintaterületen elvégeztünk az archív geokémiai adatok kiértékelését a növények szempontjából. Megállapítottuk, hogy ezek a területek mikrotápelemekben szegények vagy ellátottságuk kielégítő, de nem optimális.

A bányászati melléktermékek vizsgálatát Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kezdtük, további kutatásra potenciálisan alkalmas barnaszén meddőhányókat jelöltünk ki, majd a kiválasztott meddőhányón sor került terepi mintavételezésre és a minták laboratóriumi elemzésére (szedimentológiai, kőzetkémiai, röntgen és termoanalitikai vizsgálat). Az eredmények összesítése után a talajjavításra való alkalmasságot véleményezzük. A következő tervezett kutatási terület a Dorogi-medence.