Településgeológia

Településgeológiai kutatások a földtani közeg és az épített környezet, a beépítés kölcsönhatásainak, folyamatainak vizsgálatára vonatkozóan, elsődlegesen Budapest térségében.

Településgeológiai kutatásokban jelenleg Budapest környezetállapotának, földtani veszélyeztetettségének, építésalkalmasságának térképezését, értékelését végezzük, tekintettel a potenciális veszélyforrásokra és a védendő földtani, vízföldtani értékekre.

2013-ban kezdődött meg a regionális felméréséből származó térképek digitalizálása, és a háttéradatokat biztosító, könnyen kezelhető, GIS formátumú adatbázis kiépítése a fővárosi területre. A településsel kapcsolatos geo-információkat (fúrás rétegsor, kút adat, vízkémia, talajmechanika, bányászat, víztermelés, területhasználat, feltöltés, felszínmozgás) egységes térinformatikai rendszerben kezelve, az adatbázis célirányos feldolgozásával könnyen elvégezhetőek a város földtani környezetével összefüggő feladatok. A szakemberek, kutatók, beruházók, döntéshozók ill. lakosok számára megfelelő méretarányú és tematikájú alaptérképek állíthatók össze, közérthető jelkulccsal és magyarázóval ellátva. Segítségükkel megelőzhetők vagy minimalizálhatók a földtani kockázatok (pl.: süllyedés, állékonyság) és az urbanizáció kedvezőtlen hatásai (pl. talaj és felszín alatti víz állapot romlása, nagyvárosi területhasználati problémák).

Az adatbázist új terepi észlelésekkel, mintavételi eredményekkel frissítjük. A kerületi önkormányzatok részére 2001 óta készülnek a környezeti állapotot érintő projektek, döntések, infrastruktúra fejlesztések előkészítését, tervezését segítő tematikus településgeológiai térképsorozatok:

Felszíni és különböző korú földtani képződmények elterjedése, A talajvíz felszín alatti mélysége illetve tengerszint feletti magassága különböző időszakokra (átlagos, becsült maximális), Talajvíz vízkémiája, agresszivitása, Szennyezés-érzékenység, Építés-alkalmasság, Alapozási mélységszintek adottságainak térképe.

Projektvezető: Csörghe-Andó Anita
E-mail: ando.anita@mbfsz.gov.hu
Résztvevő szervezeti egységek: Alkalmazott és Környezetföldtani Osztály, Geokémiai és Laboratóriumi Osztály, Térinformatikai Osztály