Integritás

Integritás tanácsadó

 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat integritás tanácsadójának elérhetőségei:

Neve: Tóth-Németh Szilvia

E-mail: integritas@mbfsz.gov.hu
 

Közérdekű bejelentések


Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál Tóth-Németh Szilvia integritás tanácsadó fogadja.
Írásban a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1590 Budapest Pf. 95. alatti címre történő megküldéssel tehető bejelentés.
A szóbeli bejelentések fogadása az 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. szám alatti épület 211. számú irodájában történik.
E-mailben az integritas@mbfsz.gov.hu címen tehető bejelentés.
 

Az integritás tanácsadó feladatai az alábbiak:

 

  • Az integritás tanácsadó közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében, valamint az intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.
  • Az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
  • Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.