Vertikális szeizmikus szelvényezés (VSP)

A VSP mérés adatokat szolgáltat a felszíni szeizmikus szelvény alapján értelmezett földtani modell pontosításához.

Felszíni forrás által keltett szeizmikus beérkezéseket regisztrálunk a fúrólyukban elhelyezett érzékelőkkel. A mérések kivitelezését vibroszeiz vagy robbantásos rezgéskeltéssel, 3000 méteres mélységig vállaljuk. Elvégezzük az adatok feldolgozását és kiértékelését is.

Műszerezettség:
– forrás: IVI MARK 4 Y2400 és IVI MARK 3 Y1100 szeizmikus vibrátorok vagy robbantás
– adatgyűjtés: DAQLink III
– adatfeldolgozás: ProMAX

Alkalmazási terület:
– a fúrás által harántolt litológiai határfelületek szeizmikus azonosítása
– szeizmikus szelvények mélységtranszformációja

Termék:
– értelmezett szeizmikus szelvény a fúrólyuk környezetében
– mélységtranszformált szeizmikus szelvény

Elérhetőség:

Alkalmazott Geofizikai Osztály
Bereczki László főosztályvezető
E-mail: bereczki.laszlo@mbfsz.gov.hu
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: +36 1 920-2247

Kép
Vertikális szeizmikus szelvényezés - elvi ábra
Vertikális szeizmikus szelvényezés - elvi ábra
Kép
Reflexiós szelvénybe illesztett VSP adatok