Szeizmikus kutatási szolgáltatás

Szeizmikus kutatási szolgáltatásunk magában foglalja a 2D és 3D szeizmikus kutatások tervezését, engedélyeztetését, a szeizmikus mérések kivitelezését, valamint az adatfeldolgozást és földtani értelmezést.

A hagyományos reflexiós módszerek alkalmazásán kívül tapasztalatunk van számos más adatfeldolgozási eljárás végrehajtásában is (sebesség tomográfia, S-hullám adatok feldolgozása, szeizmikus attribútumok előállítása, AVO analízis, CRS adatfeldolgozás).

Műszerezettség:
– adatgyűjtők: RefTek130, DAQ Link III és Sercel 480
– feldolgozó rendszer: ProMAX
– értelmező rendszer: Kingdom

Alkalmazási terület:
– regionális földtani kutatás
– nyersanyagkutatás
– mélyfúrások kitűzése

Termék:
– 2D szeizmikus szelvények
– 3D szeizmikus tömbök
– földtani és kőzetfizikai modellek

Referencia:
– Pannergy Nyrt.
– Mecsekérc Zrt.
– MOL Nyrt.

Elérhetőség:

Alkalmazott Geofizikai Osztály
Bereczki László főosztályvezető
E-mail: bereczki.laszlo@mbfsz.gov.hu
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: +36 1 920-2247

Kép
Értelmezett szeizmikus szelvény
Értelmezett szeizmikus szelvény