LIFE-CLIMCOOP

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) részvételével szeptemberben indul a második magyar koordinálású projekt a LIFE Éghajlat-politika alprogram keretében.

Projektazonosító: LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP

A projekt teljes költségvetése: 2.949.660€, amelyből 1.611.910€ közvetlen EU támogatás, továbbá hazai társfinanszírozással is kiegészül

A projekt tervezett időtartama: 2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. (4 év)

 

Az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodás, valamint a hatások csökkentése érdekében a cselekvési irányokat és feladatokat a városok és ipari övezetek együttműködésével szükséges meghatározni. A projekt általános célja olyan köz- és magánszféra közötti partnerség kialakítása, amelynek során a városok és helyi vállalatok együtt lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelése érdekében, amelynek eredményeként csökkenthet az éghajlatváltozás okozta sérülékenység a régióban és Magyarország hasonló társadalmi–gazdasági adottságú területein. A projekt során a fenti együttműködés Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt. között jön létre, az együttműködést támogató konzorciumi partnerekkel kiegészülve:

  • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály,
  • KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért,
  • GeoGold Kárpátia Kft.

A projekt koordináló kedvezményezettje a Miskolci Egyetem Kémiai Intézete. A projekt keretében a MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály (NAKFO) irányításával és az érdekelt felek bevonásával elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenység vizsgálaton alapul. Kidolgozásra kerül egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jó-gyakorlat gyűjtemény, amely lehetővé teszi a más hasonló adottságokkal rendelkező települések és ipari vállalatok számára a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozását és saját környezetükre való adaptálását. Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítása érdekében. Közös klíma platformot hoznak létre, a klímatudatosság és tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot indítanak a helyi adaptációs intézkedések támogatására.  Az MBFSZ NAKFO koordinálása mellett Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. integrálja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást a gyakorlataikba és szabályozásaikba. Megtörténik a legfontosabb stratégiai szabályozások és dokumentumok alkalmazkodási szempontú aktualizálása, elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös hőségriadó terve. A projekt a fentiek mellett kiegészül oktatási, tudásátadási, valamint az eredményeket széles körben ismertető kommunikációs tevékenységekkel is. Az eredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon követését – a projektmegvalósítás során és az utánkövetési szakaszban – széles körű monitoring tevékenység biztosítja.

Kapcsolat: Vásárhelyi Csenge

E-mail: vasarhelyi.csenge@mbfsz.gov.hu

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.

További információ: http://nakfo.mbfsz.gov.hu/hu/node/604

 

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával és hazai társfinanszírozás révén valósul meg.

A projekt támogatja a hazai klímapolitikai stratégiai dokumentumok (NÉS-2, ÉCsT, NEKT, Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) alkalmazkodási céljainak elérését, valamint hozzájárul számos Európai Uniós stratégiai célkitűzés teljesítéséhez is.