Gravitációs és mikrogravitációs mérések

Bouguer anomaly map

A gravitációs és a nagy pontosságú mikrogravitációs mérések a felszínalatti kőzetek, képződmények sűrűségéről, tömegeloszlásáról adnak információt. A különböző kőzettípusok sűrűsége nagy változatosságot mutat, melyből a rétegsor sűrűségeloszlására jól lehet következtetni.

A gravitációs kutatási módszer a nehézségi erőtér helyi erősségét méri, a mérőpontra vonatkozó nehézségi gyorsulás nagy pontosságú meghatározásával. A felszínen végzett mérésekkel a gravitációs tér térbeli változásait térképezzük. Kutatási feladattól függően nagypontosságú és felbontású mikrogravitációs (1-10 m állomástávolság, felszínközeli alkalmazások), kis- és közepes állomástávolságú gravitációs, valamint regionális (pl. kéregkutató) gravitációs méréseket is végezhetünk.
A gravitációs anomáliák nagyságából (amplitúdóiból), térbeli változásából különböző eljárások segítségével számos fontos paraméter megállapítható (pl. a ható mélysége, pereme, kitöltésre utaló sűrűségkülönbségek, tömeghiány mértéke). 2D/3D modellezés segítségével pedig a hatók alakját és a sűrűségkülönbségeket lehet meghatározni.

Műszerezettség: LaCoste&Romberg model G graviméterek

Alkalmazási terület:
–  CH-kutatás
–  geotermikus kutatás
–  szerkezetföldtani kutatás
–  ásványkincs- és hidrológiai kutatások
–  radioaktív hulladék elhelyezés
–  felszínközeli inhomogenitások kimutatása: üregesedések, vágatok, alagutak kimutatása
–  betemetett hulladéktárolók lehatárolása, térbeli/kőzetfizikai jellemzése
–  mérnökgeofizika
–  környezetvédelem

Termék:
–  MGH-2013 referenciaszintű nehézségi gyorsulás (g) értékek, ± 0.01 (mikrogravitáció), illetve ± 0.02 mGal mérési pontossággal
–  gravitációs anomália/rendellenesség térképek (pl. Bouguer-anomália)
–  szűrések, hatóperem vizsgálatok eredménye
–  2D/3D modellezés

Bouguer-anomália térkép

Referencia:
–  Mecsekérc Zrt.
–  REAQUA Vízkezelési- és Környezetvédelmi Technológia Fejlesztő Kft.
–  ENSZ CTBTO

Elérhetőség:

Geofizikai Obszervatóriumi és Alapkutatási Osztály (Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium)
Dr. Kis Márta
E-mail: kis.marta@mbfsz.gov.hu
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: +36 30 962-7990

 

Kép
Gravitációs mérés
Terepi mérés