Földtani-őslénytani, őskörnyezeti vizsgálatok

Feltárások és fúrások rétegsorainak dokumentálása; komplex mikrofácies-, üledékföldtani-, és szerkezetföldtani vizsgálatok; szekvencia-sztratigráfiai elemzés, medencefejlődési modellek felállítása, rétegtani korreláció.

A komplex földtani vizsgálatok során pontos és részletes terepi dokumentációt, szerkezetföldtani és szedimentológiai adatfelvételt és irányrögzített mintavételezést végzünk.  A mintákból készült anyagvizsgálatok eredményeit elemezzük, az irányított vékonycsiszolatok mikrofácies vizsgálatát elvégezzük. A szedimentológiai és őslénytani elemzések alapján információkat szolgáltatunk a képződmények leülepedési körülményeiről és képződési környezetéről, valamint koráról, illetve a kőzetet ért szin-, és posztdiagenetikus folyamatokról.
Kellő felbontású és mennyiségű őslénytani, geokémiai, szedimentológiai adatsorból, fúrási rétegsorból, geoelektromos szelvények és felszíni rétegsorok segítségével szekvencia-, illetve ciklus-sztratigráfiai elemzéseket végzünk.
A kapott eredményeket integráljuk a szerkezet-, és üledékföldtani, valamint a szeizmikus adatokkal, amelyek alapján időbeli és térbeli korrelációt, illetve medenceanalitikai elemzéseket végzünk (medencefejlődés, süllyedéstörténet, pre-, poszt-, és szinszediment szerkezeti események).


Projektvezető: Dr. Kercsmár Zsolt
E-mail: kercsmar.zsolt@mbfsz.gov.hu
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.
Telefon: +36 1 920-2223