Premises

MBFSZ központi épület

Az MBFSZ Columbus utcai, központi épületében működnek a korábbi Magyar Földtani és Bányászati Hivatal, illetve az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet...

Stefánia úti telephely

Jelenleg az MBFSZ kutatási divíziójának legtöbb szervezeti egysége ebben az épületben működik.

Rákóczibánya - Magraktár

Gyűjteményi anyagunk Rákóczibányán: több százezer kőzet és ősmaradvány

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

A Tihanyi Geofizikai Obszervatórium feladata a mágneses tér variációjának folyamatos mérése.

Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium

A Mátyáshegyi Geodinamikai Állomás tevékenységének célja a különböző geodinamikai folyamatok monitorozása, a földi árapály-változások, tektonikai és környezeti deformációk figyelemmel kísérése.

Homonna utcai telephely

A Homonna utcai telephelyen működik a Szolgálat Radiometriai-, a Metrológiai- és a Paleomágneses laboratóriuma.