Legyen a munkatársunk!

2019 Jul. 22.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Humánpolitikai és Igazgatási Osztályán Humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű legfeljebb 2020.12.19. –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

Ellátandó feladatok:
Humánpolitikai adminisztrációs feladatok elvégzése. Havi rendszerességgel érkező munkaidő-nyilvántartások, teljesítésigazolások érkeztetése, ellenőrzése, és nyilvántartások vezetése. Szabadságok nyilvántartása, rögzítése személyügyi rendszerben. Rendszeres és eseti adatszolgáltatások készítése. Személyi anyagok irattározása, egyéb munkaügyi iratok, nyilatkozatok karbantartása. Havi bérszámfejtés folyamatainak támogatása. Határidők figyelése, javaslattétel humánpolitikai adminisztrációs folyamatok optimalizálására.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladatkörében ellátja a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Humánpolitikai és Igazgatási Osztályának tevékenységével kapcsolatos előkészítési és HR adminisztrációs feladatait, munkájával támogatja az osztály tevékenységét.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a Közszolgálati Szabályzat, valamint Cafetéria Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, vagy felsőfokú szakirányú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási gyakorlat,
• humánpolitikai területen szerzett tapasztalat,
• munkajogi ismeretek,
• pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Elvárt kompetenciák:
• Precíz, pontos, önálló munkavégzés,
• kiváló problémamegoldó készség,
• csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
• határidők betartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz (87/2019. Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint),
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati értékelők általi megismeréséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Harmados Éva részére a harmados.eva@mbfsz.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik interjún vesznek részt, majd a pályázatok benyújtásának határidejét követő 15 napon belül elnöki döntésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• A Közigazgatási Állásportál oldalán (https://kozigallas.gov.hu).

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 15 napos határidőt követő 15 munkanapon belül megsemmisítésre kerülnek, valamint az elektronikus nyilvántartásból törlésre kerülnek. Jelen pályázati felhívás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján került hivatalosan közzétételre. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.