Változik az éghajlat. Alkalmazkodjunk együtt!

2020 Sep. 25.

Szeptemberben indul a második magyar koordinálású projekt a LIFE Éghajlat-politika alprogram keretében.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

 

Az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodás, valamint a hatások csökkentése érdekében a cselekvési irányokat és feladatokat a városok és ipari övezetek együttműködésével szükséges meghatározni.

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja a köz- és magánszféra közötti partnerség kialakítása, amelynek során a városok és a helyi vállalatok együtt lépnek fel az éghajlati kockázatok csökkentése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelése érdekében, amelynek eredményeként csökkenthet az éghajlatváltozás okozta sérülékenység a régióban és Magyarország hasonló társadalmi–gazdasági adottságú területein.

Partnerség: A projekt során a fenti együttműködés Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt. között jön létre, az együttműködést támogató konzorciumi partnerekkel kiegészülve: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, valamint GeoGold Kárpátia Kft. A projekt koordináló kedvezményezettje a Miskolci Egyetem Kémiai Intézete.

A projekt keretében elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jó-gyakorlat gyűjtemény, amelyek lehetővé teszik a más hasonló adottságokkal rendelkező települések és ipari vállalatok számára a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozását.

Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Közös klíma platformot hoznak létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot (Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot indítanak a helyi, kisléptékű és költséghatékony alkalmazkodást segítő beavatkozások támogatására. E beavatkozások érintik az esővíz-gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai folyosók létrehozását. Kifejlesztésre kerülnek továbbá intelligens alkalmazkodási eszközök az alkalmazkodóképesség és a lakosság tudásbázisának növelése érdekében.

A szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) felhasználása és a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának az optimalizálása céljából kifejlesztésre kerül egy prototípus berendezés, amely hosszú távon elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is.

A projekt a fentiek mellett kiegészül oktatási, tudásátadási, kommunikációs tevékenységekkel is. Az eredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon követését – a projektmegvalósítás során és az utánkövetési szakaszban – egy széleskörű monitoring tevékenység biztosítja.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Projektazonosító: LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP

Projekt címe: VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT

Teljes költségvetése: 2.949.660€, amelyből 1.611.910€ közvetlen EU támogatás

Tervezett időtartama: 2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. (4 év)

 

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával és hazai társfinanszírozás révén valósul meg.

A projekt támogatja a hazai klímapolitikai stratégiai dokumentumok (NÉS-2, ÉCsT, NEKT, Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) alkalmazkodási céljainak elérését, valamint hozzájárul számos Európai Uniós stratégiai célkitűzés teljesítéséhez is, mint az Európai Unió Alkalmazkodási Stratégiája, az Európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének célkitűzései, EU Biodiverzitás Stratégia 2020-ig, EU Fenntartható Fejlődés Stratégia, EU Víz Keretirányelv.