DEEPWATER-CE

""

Az MBFSZ vezetésével megvalósuló közép-európai együttműködési projekt a felszín alatti vízkészletek utánpótlását célozza a klímaváltozás várható hatásainak figyelembe vételével.

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen tendenciái várhatóan érinteni fogják a közép-európai térség felszín alatti vizeinek utánpótlását, ezáltal a felszín alatti vízkészleteket. A DEEPWATER-CE projekt a különféle felszín alatti vízutánpótlási (Managed Aquifer Recharge, MAR) és víztározási technológiák közép-európai alkalmazhatóságát vizsgálja meg, hangsúlyosan figyelembe véve a klímaváltozás várható jövőbeli hatásait is. A Nyugat- és Dél-Európában már kipróbált megoldásnak számító ún. MAR rendszerek alkalmasak a csapadékos időszakokban jelentkező felszíni víztöbblet összegyűjtésére és annak a felszín alatti víztartó rétegekben történő tározására, majd az egyre gyakoribbá váló és elhúzódó vízhiányos időszakokban vízkivételre például ivóvízellátás, öntözés, ipari vízfelhasználás céljából. E technológia alkalmazása révén mérsékelhetők, vagy kiküszöbölhetők a felszíni víztározás esetében jelentkező földhasználati konfliktusok, valamint lényegesen alacsonyabb a párolgási veszteség.
A projektben 7 partner vesz részt 5 különböző országból (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Németország, Horvátország), a kidolgozott módszerek gyakorlatba ültethetőségét pedig a vízügyi szektort képviselő 5 társult partnerszervezet (magyar, holland, horvát, lengyel és olasz) segíti elő.
A partnerség korábbi kutatási eredményekre (pl. FP7 és H2020 projektek), valamint klímamodellezésre épülő komplex hidrogeológiai, hidrológiai, klimatológiai elemzés elvégzésére vállalkozik. A legfőbb kimenet egy olyan döntéstámogató kézikönyv lesz, amelynek révén hazánkban és a környező országokban kijelölhetők lesznek a jövőben kialakítható felszín alatti víztározók helyszínei és az alkalmazható optimális MAR technológiák. A projekt során négy ország (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Horvátország) egy-egy mintaterületére megvalósíthatósági tanulmány is készül a létesíthető legmegfelelőbb műszaki megoldás meghatározásával.
A magyarországi mintaterület a Körös-Maros közén elhelyezkedő Maros-hordalékkúp. A döntően homokos rétegekből felépülő folyóvízi üledékösszlet országos léptékben is kiemelt jelentőségű víztartó, a régió szempontjából pedig az ivóvízellátást és egyéb vízhasználatokat egyaránt biztosítja. A DEEPWATER-CE projekt fel fogja tárni, hogy milyen lehetőségek vannak a vízutánpótlás javítására, a rendelkezésre álló vízkészlet, és ezáltal pedig a vízhasználat fenntartható használatára, különös tekintettel a mezőgazdasági és egyéb vízkivételekre vízhiányos időszakokban.
A felszín alatti vízvisszatartási és tározási módszerek hazai vízügyi stratégiákba való beágyazása révén a projekt komoly előrelépést fog tenni a közép-európai felszín alatti vízkészletek és vízhasznosítási intézkedések klímavédelme terén. Közvetlenül is hozzájárul a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, illetve I. Cselekvési Tervének végrehajtásához, valamint kapcsolódik a Víz Keretirányelv által előírt, időszakonként felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek célkitűzéséhez és megvalósításához.


A projekt az Európai Unió Interreg CENTRAL EUROPE Programjának támogatásával és hazai társfinanszírozás révén valósul meg.


A projekt teljes neve: DEEPWATER-CE – Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangered by climate change and user conflict

Projekt azonosító: CE1464 DEEPWATER-CE

 A projekt összköltsége: 1.771.535,96 €

Futamidő: 2019. május 1.  – 2022. április 30.

Projektpartnerek:

 • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
 • Geogold Kárpátia Kft.
 • Technische Universtität München (Technical University of Munich; DE)
 • Uniwersytet Śląski (University of Silesia in Katowice; PL)
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (Water Research Institute; SK)
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split (Split Water and Sewerage Company Ltd.; HR)
 • Hrvatski geološki institut (Croatian Geological Survey; HR)

Társult partnerek:

 • Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Veneto Regional Agency for Environmental Protection; IT)
 • International Groundwater Resources Assessment Centre (NL)
 • Hrvatske vode (Croatian Waters; HR)
 • Tarnowskie Wodociagi Sp. z.o.o. (Tarnów Waterworks; PL)

A projekt angol nyelvű honlapja: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html

Kapcsolat: Varga Erika

E-mail: varga.erika@mbfsz.gov.hu